Bookmark and Share
 


Forsøgspersoner med type 2 sukkersyge til projekt om tarmhormonet GLP-1s betydning for den blodsukkerreducerende effekt af galdesyrebinding

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 40 og 75 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 23 og 35.
  • Tager medicin regelmæssigt.
  • Har type 2 sukkersyge og er velbehandlet med metformin
Deltagere søges til videnskabeligt projekt på
Center for Klinisk Metabolisk Forskning, Gentofte Hospital
GLP-1 mediated glucometabolic effects of bile acid sequestration

Vi søger personer med type 2 diabetes, der opfylder nedenstående kriterier:
  • Alder 40-75 år (hos kvinder skal menopausen være indtrådt)
  • BMI 23-35 kg/m2
  • Ingen alvorlige sygdomme eller større operationer i mave eller tarmsystemet
  • Metformin som eneste antidiabetiske behandling
Deltagelse omfatter fire forsøgsdage på Gentofte Hospital, hvor der på de enkelte dage vil blive behandlet med henholdsvis lægemiddel og placebo (ikke aktivt lægemiddel). Forsøgsdagene inkluderer bl.a. blodprøver og ultralydsscanning af galdeblæren. Som led i projektet skal indtages et lægemiddel 2 gange dagligt i 17 dage. Der udbetales et honorar for deltagelse.
Studiet vil overordnet bidrage til forståelsen af sammenhængen mellem galdesyrernes tilstedeværelse i tarmen og kroppens omsætning af sukker.
Du er meget velkommen til at kontakte forsøgsansvarlige læge på nedenstående telefonnummer eller mail, hvis du er interesseret i deltagelse eller bare gerne vil høre mere om studiets indhold.
Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden.
Kontaktoplysninger:
Henriette Holst Nerild
Læge, ph.d.-studerende
Tlf.: +45 40 36 10 12
E-mail: henriette.h.h@gmail.com
 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17038755
 


Henriette Holst Nerild
Steno Diabetes Center Copenhagen, Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Tlf: 40361012
henriette.h.h@gmail.com