Bookmark and Share
 


Personer med alkoholafhængighed søges

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 70 år gammel.

Personer i alderen 18-70 år med alkoholafhængighed søges.

 

Fylder alkohol alt for meget i dit liv, og vil du gerne være med til at bidrage til ny viden om alkoholbehandling? Så har du muligheden for at være med i forskningsprojektet: ”EXALT”* der forsker i behandling af alkoholafhængighed. Dette i tæt samarbejde med Novavi-ambulatorierne (tidligere ”Lænken”) i Lyngby, Glostrup, Hvidovre og Køge

 

Baggrund:

Det vides ikke præcist, hvorfor alkoholafhængighed opstår, men man mener at hjernens belønningssystem spiller en afgørende rolle. Et af belønningssystemets signalstoffer hedder dopamin. 

 

Man har fundet ud af, at hjernens dopamintransporter-aktivitet er nedsat hos patienter med alkoholmisbrug. I dyrestudier er det vist, at hormonet GLP-1 medfører en øget aktivitet af dopamintransporteren samt en reduktion i alkoholforbruget.

 

Formål

Studiet har til formål at undersøge om den GLP-1-baserede medicin Bydureon® i kombination med den nuværende, samtalebaserede alkoholbehandling giver bedre resultater hos en gruppe på 114 patienter. Desuden undersøges effekten af medicinen på hjernens belønningssystemer via hjernescanninger hos en gruppe patienterne.

 

Du kan muligvis deltage, hvis du er mellem 18 og 70 år og

  • Er afhængig af alkohol

  • Ikke har alvorlig psykisk sygdom eller diabetes (sukkersyge)

  • Ikke har andre alvorlige sygdomme i f.eks. lever, hjerte, nyrer eller hjerne.

    For kvinder gælder det ydermere, at de ikke må amme, være gravide eller have et aktuelt graviditetsønske.

 

Hvad kan du forvente ved deltagelse

EXALT-studiet strækker sig over 26 uger, og det vil ved lodtrækning blive bestemt, om du skal modtage Bydureon® eller placebo (inaktivt lægemiddel). Injektionen gives én gang pr. uge af en sygeplejerske på dit lokale Novavì ambulatorium i Lyngby, Hvidovre, Glostrup eller Køge.

 

Derudover vil der være to længere undersøgelsesdage af ca. 2 timers varighed i starten, og i slutningen, samt tre kortere undersøgelsesdage undervejs. Til undersøgelsesdagene vil der blive foretaget fysisk undersøgelse, blodprøver, samt udfyldelse af spørgeskemaer. Undersøgelserne foregår på dit lokale Novavì ambulatorium.

 

I tillæg til det ovenstående, vil en del af forsøgets patienter få foretaget en eller to scanninger af hjernen. Dette vil foregå i starten og i slutningen af forsøgsperioden. Du vil efter førsteundersøgelsesdag, få at vide om du er egnet til at blive scannet eller ej. Scanningerne foregår på Rigshospitalet. 

 

Der gives ikke økonomisk kompensation ved deltagelse i dette forsøg.

 

Projektet ledes af overlæge og professor Anders Fink-Jensen, Psykiatrisk Center København. Studiet er finansieret fra forskellige forskningspuljer, herunder Fonden Novavì.

 

Det er fuldstændig frivilligt at deltage og du kan til enhver tid trække dig ud af forsøget, uden at det påvirker din fremtidige behandling på Novavì ambulatorierne.

 

Se mere på www.alkoholforskning.dk.

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17003043
 


Mette Kruse Klausen
Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet
Edel Sauntes allé 10
2100 København Ø
Tlf: 20291461
mette.kruse.klausen@regionh.dk