Bookmark and Share
 


Raske mandlige forsøgspersoner søges til døgnmåling af magnesium i blod og urin

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mere end 30 år gammel.

Raske forsøgsdeltagere søges til døgnmåling af magnesium i blodet


Formål med forsøget 
Personer med nedsat nyrefunktion har en øget dødelighed i forhold til den almindelige befolkning, hvilket skyldes en højere forekomst af åreforkalkning, som fører til blodpropper, hjertesvigt og dårligt blodomløb. Adskillige opgørelser og laboratorieforsøg tyder på at magnesium kan forhindre åreforkalkning ved nedsat nyrefunktion.

Døgnvariationen af magnesium i blodet hos mennesker er endnu ukendt, men den er relevant at kende. Det er den fordi behandling med  magnesiumtilskud potentielt kan være farligt, hvis magnesiumniveauet i kroppen overstiger den øvre grænse af hvad kroppen tåler.

Formålet med dette forsøg er derfor at undersøge døgnvariationen af magnesium i blodet hos personer med nedsat nyrefunktion, så fremtidig magnesiumbehandling individualiseres på baggrund af patientens magnesium-koncentration i blodet. For at kende eventuelle afvigelser i magnesiums døgnvariation fra raske personer til personer med nedsat nyrefunktion, søger vi derfor raske kontrolpersoner.

Hvordan foregår forsøget?
En uge før forsøgets start tages startblodprøver, hvilket foregår ambulant. Ved forsøgets start indlægges forsøgsdeltagerne om morgenen og forbliver indlagt de følgende 24 timer. Under indlæggelsen tages blodprøver hver 3. time, og der foretages urinopsamling og urinprøvetagning hver 3. time. 

For at mindske generne ved prøvetagningerne anlægges et lille tyndt venekateter i en blodåre på hånden eller armen, og blodprøverne vil blive trukket på dette. Ligeledes får man anlagt et urinrørskateter gennem urinrøret og op i blæren, og urinprøverne trækkes på dette.  Forsøgsdeltagerne kan således også sove relativt uforstyrret natten igennem trods prøvetagninger. 

Under indlæggelsen er der selvfølgelig fuld forplejning. Efter 24 timers indlæggelse udskrives forsøgsdeltagerne.

Slutteligt...
Du skal være over 30 år og i øvrigt rask. Du må ikke tage magnesium kosttilskud.

Såfremt du ønsker at deltage i forsøget, vil du blive inviteret til en samtale herom, hvor deltagerinformationen vil blive uddybet, og hvor du kan stille de spørgsmål, du har om forsøget. Du er velkommen til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til samtalen.

Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive samtykkeerklæringen.

Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage. 

Hvis du ønsker at deltage i forsøget skal du skrive en mail til magnesiumstudie@gmail.com, og vi vil kontakte dig mhp. en aftale.

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité med journalnummer: ***

Hvor:
Nefrologisk afdeling B, Herlev Hospital

Tid:
En enkelt ambulant blodprøvetagning forud for en 24 timers indlæggelse 

Honorar:
1500 dkk (Ved gennemførelse af undersøgelsen. Honoraret er skattepligtigt)

Kontakt:
Ditte Hansen / Iain Bo Bressendorff / Astrid Steen Sand Møller 
Herlev Hospital – Københavns Universitet
Nefrologisk afdeling B
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev​
Tlf.: +45 3868 2056
Mail: magnesiumstudie@gmail.com

 

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18037663
 


Ditte Hansen, Iain Bo Bressendorff, Astrid Steen Sand Møller
Herlev Hospital, Nefrologisk afd.
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Tlf: 61313839
magnesiumstudie@gmail.com