Bookmark and Share
 


Lider du af Post-Traumatisk Hovedpine? Så kan du måske blive skannet

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 65 år gammel.
  • Lider af Post-Traumatisk Hovedpine i > 12 måneder som følge af en hjernerystelse

Lider du af Post-Traumatisk Hovedpine? 

Så kan du måske blive skannet

Vi søger forsøgspersoner, som lider af post-traumatisk hovedpine som følge af en hjernerystelse

Projektet omfatter 1 forsøgsdag, hvor du skal møde op på Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet Glostrup.

Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis du:

- Er mellem 18 og 65 år 

- Lider af post-traumatisk hovedpine i > 12 måneder som følge af en hjernerystelse

- Ikke har lidt af migræne eller hyppig spændingshovedpine før hjernerystelsen

Forsøget: 

Post-traumatisk hovedpine er en invaliderende sygdom, hvor der efter et hovedtraume, opstår hovedpine. Desværre er post-traumatisk hovedpine særdeles svær at behandle, hvilket til dels skyldes manglende viden om årsagerne til sygdommen.

I dette forsøg vil der indgå 100 forsøgspersoner med post-traumatisk hovedpine og 100 raske kontroller. 

På forsøgsdagen vil du blive bedt om at udfylde nogle spørgeskemaer omhandlende hovedpine og andre symptomer såsom søvnbesvær og post-traumatisk stress. Dernæst får man taget blodprøver efterfulgt af en MR-skanning af hjernen, som varer cirka 1 times tid. Til sidst måles din muskelømhed og smertetærskel for tryk. 

Forsøgssted:

Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup, Valdemar Hansens Vej 5, Indgang 1A, 2600 Glostrup.

Tid:

Forsøget strækker sig over 1 dag af 4 timers varighed - hvoraf 1 time går på selve MR-skanningen af hjernen.  

Ubehag/Risici:

- Ved blodprøvetagning kan der forekomme ubehag ved indstiksstedet og eventuelt en lille blødning (blåt mærke)

Honorar:

Der gives ulempegodtgørelse på 150 DKK pr. time samt transportgodtgørelse.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden.

Kontakt: 

Hvis ovenstående vækker interesse, kontakt da venligst:

Håkan Ashina, PhD studerende

E-mail: haakan.ashina@regionh.dk

Tlf: 28-10-24-95

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18011477
 


Håkan Ashina
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup
Valdemar Hansens Vej, Indgang 1A
2600  Glostrup
Tlf: 28102495
haakan.ashina@regionh.dk