Bookmark and Share
 


ClosedASD

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mere end 18 år gammel.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Har du lyst til at deltage i et forskningsprojekt, hvor du får undersøgt hjertet?

På afdelingerne Hjerte-, lunge- og karkirurgi samt Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital er vi i gang med at undersøge hjerterne hos hjerteraske personer og personer med en atrieseptumdefekt (medfødt hul i hjertet). 

Projektet udføres af læge og PhD-studerende Zarmiga Karunanithi, læge og PhD Farhad Waziri, professor og overlæge Steen Hvitfeldt Poulsen samt professor og overlæge Vibeke Hjortdal.

Formålet med projektet er at undersøge, om patienter med en atrieseptumdefekt har belastning af hjertet samt lavere iltoptag og lavere maksimal puls end hjerteraske, selvom de har fået behandling for deres medfødte sygdom.

Du modtager en invitation til at indgå i projektet som kontrolperson. Vi og du vil således se, hvorledes dit hjerte ser ud indvendigt, og hvordan det præsterer under udøvelse af fysisk aktivitet. 

Du kan deltage, hvis du

  • Er en rask person over 18 år
  • Ingen hjerte- eller lungesygdomme har
  • Ikke får receptpligtig medicin, der kan påvirke din hjerte- eller lungefunktion

Ved deltagelse i projektet vil du få:

  • Ultralydsskannet dit hjerte
  • Testet din arbejdskapacitet
  • Undersøgt din hjerterytme
  • Målt dit lungeblodtryk (ikke alle forsøgspersoner skal have denne undersøgelse)

 

Hvordan foregår undersøgelserne? 

Højresidig hjertekateterisation med et Swan-Ganz kateter – NB ikke alle forsøgspersoner skal have denne undersøgelse

Lægen lokalbedøver dig og anlægger et tyndt plastikrør i en blodåre på halsen. Igennem dette rør indføres en tynd plastikslange kaldet Swan-Ganz kateter, som måler blodtryk i lungekredsløbet. Du vil ikke kunne mærke dette, da blodkar ingen følesans har. Formålet med anvendelsen af Swan-Ganz kateteret er dermed at opnå direkte målinger af blodtrykket i lungekredsløbet. 

Ultralydsskanning 

Vi foretager en ultralydsskanning af hjertet. Dette er en smertefri undersøgelse, hvor dit hjerte skannes igennem brystkassen ved hjælp af en håndholdt scanner og en speciel computer.

Arbejdskapacitet/arbejdstest 

Arbejdstesten kaldes også cykeltest eller konditionstest. Det foregår på en specialbygget cykel, hvor du ligger halvt ned, mens du cykler. Du vil bære en maske, der måler iltoptag og kuldioxidafgivelsen i hvert åndedrag. Du vil starte med at cykle uden belastning (0 W), og herefter øger vi belastningen med 10-25 W hvert minut, indtil du når maksimal udmattelse – typisk efter 8-12 minutter. 

Mens du cykler, tages der regelmæssige blodtryksmålinger på overarmen, hjertemonitorering med elektrokardiogram (små klistermærker påsat din brystkasse, der registrerer hjerterytme), ultralydsskanninger af hjertet samt trykmålinger fra lungekredsløbet gennem det allerede anlagte Swan-Ganz kateter. 

Da der sker flere ting på en gang, vil vi således være minimum 2 læger og 1 sygeplejerske til stede under udførelsen af testen. 

Holter monitorering 

Når alle de ovenstående undersøgelser er foretaget, fjerner vi al udstyret fra dig. Herefter afsluttes hele undersøgelsen med en Holter-monitorering, som foregår derhjemme. 

En Holter er et lille apparat på størrelse med en pakke spillekort, der optager din hjerterytme og aktivitet over et døgns tid. Du vil få påsat nogle klistermærker på din brystkasse, der er koblet til Holter apparatet, som du bærer i 2 døgn. Samtidigt får du medgivet en lille dagbog, hvori du skriver, hvis du udfører fysisk aktivitet i løbet af døgnet eller oplever symptomer fra hjerte/lunger. Når døgnet er gået, sender du Holteren tilbage til os i den lille returkasse, vi giver dig med hjem. 


Hvor foregår det?

Afdelingen for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital, Skejby.


Tidsplan 

Alle undersøgelserne vil foregå på samme dag og varer ca. 2-3 timer. 

Når du ankommer, starter vi med at måle din vægt, højde, blodtryk og tage et elektrokardiogram. Du vil herudover udfylde et spørgeskema om dit funktionsniveau (International Physical Activity Questionnaire). Derefter foretager vi undersøgelserne beskrevet ovenfor. 


Ønsker du at deltage eller høre mere om projektet, kan du kontakte projektansvarlige læge Zarmiga Karunanithi, zarmkaru@rm.dk. Du vil herefter blive inviteret til et mundtligt informationsmøde. Det er helt frivilligt at deltage, og du har ret til betænkningstid, før du tager en beslutning. Du kan frit fravælge at deltage i projektet, og det vil ingen indflydelse have på eventuelle fremtidige behandlinger på afdelingen eller sygehuset.

Vi ser frem til at høre fra dig.

 

Med venlig hilsen

Zarmiga Karunanithi, læge og PhD-studerende

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling & Afdelingen for Hjertesygdomme

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

8200 Aarhus N

zarmkaru@rm.dk

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-50-18
 


Zarmiga Karunanithi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 
Tlf: 78453082
zarmkaru@rm.dk