Bookmark and Share
 


Lider du af hovedpine? Så kan du måske blive skannet

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 50 år gammel.
  • Vejer mellem 50 og 100 kg.
  • Er ikke-ryger.

Lider du af hovedpine?

 

Så kan du måske blive skannet


                                      Vi søger forsøgsdeltagere, som lider af migrænehovedpine 

  

                                                     Man kan have migræne, hvis:

                                                      Hovedpinen (ja, til mindst 2 punkter)

                                                           Er ensidig

                                                           Føles dunkende/pulserende

                                                           Er en moderat til svær smerte

                                                           Forværres ved bevægelse

                                                      Hovedpinen ledsages af (ja, til mindst 1 punkt)

                                                           Kvalme/opkast

                                                            Øget følsomhed for lys og lyde


Forsøget:
MR-skanning er en metode, som benyttes bl.a. til at danne billeder og målinger af hjernen. I dette forsøg ønsker vi at bruge MR-skanninger til at måle på hjernens blodårer og stofskiftet under hovedpine,og dermed blive klogere på migrænens sygdomsmekanismer med henblik på udvikling af nye behandlingsmuligheder.

Hovedpine fremprovokeres ved hjælp af indsprøjtning med det i kroppen naturligt forekommende molekyle calcitoningene related peptide (CGRP) på den ene forsøgsdag, samt indtagelse af medicinen sildenafil, som normalt bruges ved rejsningsbesvær, på den anden forsøgsdag. Stofferne gives på en måde så hverken den forsøgsansvarlige eller forsøgspersonen ved, hvilket af de to der gives på hvilken dag. Undervejs får man foretaget MR skanninger af hjernen.

 

Sted:
Forsøget foregår ved Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup, Valdemar Hansens Vej 5, 2600 Glostrup.

 

Tid:
Forsøget strækker sig over 3 separate dage, hvoraf den første er en forundersøgelse på ca. 45 min og de to andre dage varer op til 9 timer pr. dag. Forsøgsdagene ligger i weekender.

 

Ubehag/risici:

Provokation med henholdsvis CGRP og sildenafil forventes at udløse hovedpine. Desuden skal der lægges et tyndt plastikrør ind i en blodåre i armen, hvori der gives CGRP, hvilket kan give ubehag på indstiksstedet og eventuelt en lille blødning (blåt mærke).    

Honorar:

Der gives ulempegodtgørelse på 200,00 DKK pr time samt transportgodtgørelse.

Forsøget er godkendt af denvidenskabsetisk komité for Region Hovedstaden, nr. H-15019063.

 

Kontakt:
Hvis ovenstående har interesse, kontakt da venligst:


Samaira Younis, læge, ph.d.-studerende

Email:samaira.younis.01@regionh.dk Tlf: 38 63 21 76


Casper Emil Christensen, læge, ph.d.-studerende

Email: casper.emil.christensen.03@regionh.dk Tlf: 38 63 20 27

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-15019063
 


Samaira Younis
Rigshospitalet, Glostrup
Valdemar Hansens Vej 5
2600 Glostrup
Tlf: 38632176
samaira.younis.01@regionh.dk