Bookmark and Share
 


Mandlige forsøgspersoner søges

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 25 og 40 år gammel.
  • Vejer mellem 70 og 95 kg.
  • Har et bmi på mellem 18 og 35.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Du er:

- Rask (ingen kendt sygdom) mand uden forekomst af diabetes i familien.

·     - Ingen brug af medicin

·        - Ikke ryger.

·       -  Alder 25-40

·       -  Moderat fysisk aktivitetsniveau: Dvs. at du ikke er veltrænet og har et kondital (VO2 max) mellem 30-50 mlO2/min/kg.

·       -   Enten normalvægtig (BMI 18-25) eller overvægtig (BMI mellem 28 og 35)

·       -  Villig til at afsætte 2 dage af 7-10 timers varighed + en screeningsdag på ca. 6 timer hvor din kropssammensætning, dit kondital og din glukosetolerance bestemmes.

·       -  Indstillet på at afveje din kost i 3 dage før forsøgsdagene.

- Interesseret i at deltage i et studie, der indebærer undersøgelse af insulinfølsomhed, maksimale iltoptagelse (kondital) og bestemmelse af din fedtprocent. Under forsøgsdagene indgår udtagelse af blodprøver og muskelbiopsier.


Din deltagelse vil omfatte:

·         Deltagelse i en 1 screeningdag hvor dit kondital, fedtprocent samt glukosetolerance bestemmes, 1 dag hvor din maksimale et-bens sparkekapacitet bestemmes samt 2 forsøgsdage af ~7-10 timers varighed.

·         Honorar gives.

 

Studiet kaldes: ”The COBOS-study” og er godkendt af De Videnskabsetiske Komite i Region Hovedstaden.

 

For mere information kontakt venligst:


Projektkoordinator:                                                  Projektansvarlig:                                               Projektansvarlig:

Janne R. Hingst, Post doc.                                    Jørgen F. P. Wojtaszewski, Professor              Kurt Højlund, Klinisk Professor
Institut for Idræt og Ernæring,            
                    Institut for Idræt og Ernæring,                   
       Steno Diabetes Center Odense

August Krogh Bygningen                                        August Krogh Bygningen                                  Odense Universitetshospital

Universitetsparken 13, 2100 Købehavn Ø          Universitetsparken 13, 2100 Købehavn Ø        Kløvervænget 10,5, 5000 Odense C

Telefon: 50 42 22 40                                                Telefon: 35321625                                      Telefon: 25 32 06 48

E- mail: jrhingst@nexs.ku.dk                                  E-mail: jwojtaszewski@nexs.ku.dk              E-mail: kurt.hoejlund@rsyd.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-SD-:H-18017861
 


Janne R. Hingst
Københavns Universitet
Universitetsparken 13
2100 København Ø
Tlf: 50422240
jrhingst@nexs.ku.dk