Bookmark and Share
 


Overvægtige forsøgspersoner i alderen 50-70 år søges til et videnskabeligt forsøg

 

Forsøgspersoner søges til et videnskabeligt forsøg.

 

Er du en overvægtig mand eller kvinde i alderen 50-70 år, og har du lyst til at medvirke i et videnskabeligt forsøg?

Formålet med dette projekt er at undersøge effekten af fysisk aktivitet på fedt stofskiftet samt at undersøge leverens og hjertets fedtforbrænding hos overvægtige forsøgspersoner med og uden fedtlever.

For at kunne deltage:

-       skal du være mand eller kvinde

-       du skal være 50-70 år

-       du skal have en BMI over 30 (vægt/højde2). Du må dog maksimalt veje 130 kg.

 

Undersøgelsen omfatter:

-       lægelig helbredsundersøgelse

-       undersøgelse af kropssammensætningen med dexa scanning

-       MR spektroskopi af leveren for at undersøge for fedtlever

-       motion på en kondicykel i ca. 90 min

-       2 forsøgsdage af 8 timers varighed, blodprøver, muskel- og fedtbiopsier. 

 

Før undersøgelsen vil du få skriftlig og mundtlig information. Projektet er godkendt at den Videnskabsetiske Komite for Region Midtjylland.

Du vil modtage en skattepligtig ulempegodtgørelse på 1250 kr. pr forsøgsdag.

 

Selve undersøgelsen foregår på: 

Aarhus Universitetshospital

Nuklearmedicinsk afdeling og PET Center

Nørrebrogade 44, bygning 10                              

DK-8000 Aarhus C 


Kontakt og Tilmelding:

Læge, ph.d. studerende Jeyanthini (Thini) Risikesan

mail: jeyanrk@gmail.com

mobilnummer: 60649961

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-213-18
 


Jeyanthini Risikesan
Einars Lykke 5
8464 Galten
Tlf: 60649961
jeyanrk@gmail.com