Bookmark and Share
 


Deltagere med type 2 diabetes søges til forskningsprojekt

 

Vi vil undersøge hvordan hukommelse og koncentrationsevne påvirkes af ketonstoffer (et stof der dannes i leveren ved faste) hos personer med type 2 diabetes.
Forsøget foregår på endokrinologisk afd, Bispebjerg Hospital, og strækker sig over to separate dage, med en varighed af ca. 5 timer pr. forsøgsdag. Derudover skal man møde op til en forundersøgelse for at se om man kan medvirke i forsøget (ca. 1 time).

Du kan potentielt deltage i forsøget hvis du:

 • er mellem 35 og 70 år gammel

 • har haft sukkersyge i mere end 3 måneder

 • ikke er i behandling med insulin

  Betaling

  Der udbetales skattepligtig godtgørelse på 1.200 kr. (600 kr. pr. forsøgsdag) og transportudgifter dækkes.

   Interesseret?       

    Hvis du vil deltage i forsøget eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte:
     

    Nicole Jacqueline Jensen

    Tlf: 30 91 46 67

    nicole.jacqueline.jensen@regionh.dk
     

    Studiet er godkendt af Videnskabsetiske Komitésystem ved journal nr.: H-18010656

     
     
     
     
    Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:18010656
     


    Nicole Jacqueline Jensen
    Bispebjerg Hospital
    Bispebjerg Bakke 23
    2400 København NV
    Tlf: 30914667
    nicole.jacqueline.jensen@regionh.dk