Bookmark and Share
 


Gastric bypass opererede søges!

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 25 og 80 år gammel.

GASTRIC BYPASS OPEREREDE SØGES!

Vi søger forsøgsdeltagere til et medicinsk forskningsprojekt på Aalborg Universitetshospital.
Formålet med projektet er at undersøge hvorledes forskellige former (tablet og flydende) af oxycodon (morfinlignende præparat) optages og frigives i gastric bypass opererede sammenlignet med raske personer. Dette ønskes undersøgt, da medicinoptagelse og –frigivelse kan have stor betydning for effekten af lægemidlet samt graden af bivirkninger.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland og
Lægemiddelstyrelsen.


Dit tidsforbrug:

  • Du deltager i en undersøgelsesdag, der varer ca. 1 time. På denne dag får du et apparatur, som du skal bære rundt på i max 5 døgn. Apparaturet skal tilbageleveres på sygehuset.
  • Du deltager i 3 forsøgsdage, som kræver din tilstedeværelse på sygehuset i ca. 12-13 timer samt den efterfølgende morgen i ca. 15 minutter.
  • Forsøgsdage planlægges med mindst en uges mellemrum.


Forsøget indebærer:

  • Behandling med 3 forskellige former for oxycodon (en slags pr. forsøgsdag).
  • Muskeltryk til smertegrænsen samt måling af pupildiameteren.
  • En række blodprøvetagninger.
  • Måling af transporttid i din mavetarmkanal med en SmartPill (kapsel).


Udgifter i forbindelse med transport til og fra Aalborg Universitetshospital vil blive afholdt i
henhold til statens gældende takster.


Hvis du er interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte:

Louise Ladebo
Farmaceut, Ph.d.-studerende
Aalborg Universitetshospital
l.ladebo@rn.dk / +45 97 66 35 20

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: NJ-:N-20170039
 


Louise Ladebo
Mech-Sense, Aalborg Universitetshospital, Medicinsk Gastroenterologisk afd.
Medicinerhuset, Mølleparkvej 4, 4. sal
9000 Aalborg
Tlf: 60708978
l.ladebo@rn.dk