Bookmark and Share
 


Hjerte-lungefunktionen hos voksne født med en ventrikel septum defekt

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 40 og 80 år gammel.

Baggrund:

På Aarhus Universitetshospital er vi i gang med et nyt sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, som har til formål at skabe større viden omkring voksne ≥ 40 år, der er født med et hul i hjertet. I projektet undersøges lungefunktionen og hjertefunktionen i hvile og i forbindelse med fysisk aktivitet. For at sammenligne resultaterne til denne gruppe af patienter søger vi raske, voksne kontrolpersoner på 40 år eller derover. 

 

Hvem kan deltage?

Du kan deltage hvis du er rask og er 40 år eller derover. Du må ikke lide af en medfødt hjertesygdom eller lungesygdom.  

 

Hvor og hvornår?

Projektet foregår på Hjerte-lunge-kar-kirurgisk Forskningsafsnit på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Undersøgelserne bliver udført fra september 2018 og vil hovedsagligt ligge om eftermiddagen på hverdage eller i nogle weekender. 

 

Hvilke undersøgelser?

Ved deltagelse i projektet bliver du indkaldt en gang. Alle undersøgelser foregår samme sted og man skal beregne cirka 3 timer til deltagelse. I hvile vil lungefunktionen undersøges med 5 forskellige pusteprøver, hvor man trækker vejret gennem et mundstykke. Herved kan vi teste hvor godt luftskiftet fungerer, samt hvor meget ilt man optager i lungerne. Dernæst vil der udføres en maksimal arbejdstest på en kondicykel, hvor konditallet måles og giver information omkring hjertets arbejdskapacitet. Der vil udleveres to spørgeskemaer til udfyldelse – et omkring dit daglige aktivitetsniveau og et omkring livskvalitet. Derudover vil der udføres en liggende cykeltest som vil kombineres med ultralydsskanning af hjertet for at undersøge hjertets evne til at trække sig sammen i forbindelse med fysisk aktivitet. Slutteligt vil man udstyres med en hjerterytme-båndoptager der skal sidde på i 24 timer. Herefter bedes den tilbagesendt i en medfølgende frankeret kuvert. I alt tager disse undersøgelser cirka tre timer. 

 

Udbytte

Ved at deltage får du muligheden for at opnå et unikt indblik i din egen lungefunktion gennem en udvidet lunge-undersøgelse samt arbejdskapacitet gennem en konditions-undersøgelse. Derudover vil man være med til at bidrage til mulig ny viden omkring den hyppigste medfødte hjertefejl og funktionen af denne under arbejde. Dit bidrag indgår i undersøgelsen af langsigtede følgevirkninger af medfødt  hjertesygdom, hvilket kan have betydning for den fremtidige behandling af disse patienter. Deltagelse i projektet er fuldstændig frivilligt. Der vil blive udbetalt kørselsgodtgørelse efter gældende retningslinjer. 

 

Kontaktinformation

Har du spørgsmål og/eller lyst til yderligere information, så henvend dig via e-mail eller telefon til nedenstående:  

 

Marie Ø. Maagaard og Filip C.A. Eckerström

Hjerte-lunge-karkirurgisk Forskningsafsnit, Aarhus Universitetshospital, Skejby

E-mail: VSDprojekt@gmail.com

Arb.tlf.: 7845 3086 Mobiltlf.: 4030 6023  

 

Vi glæder os til at høre fra dig, og vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at deltage.  

 


Med venlig hilsen og på forhånd tak 
 

Marie Ø. Maagaard        Filip C. A. Eckerström        Vibeke E. Hjortdal 

Læge, Ph.d.                   Medicinstuderende             Overlæge, Ph.d., Dr.med.

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-185-18
 


Marie Maagaard
T-forskning, aarhus universitetshospital, skejby
Palle juul-jensens boulevard 99
8200 Aarhus n
Tlf: 40306023
maagaard@clin.au.dk