Bookmark and Share
 


Personer med kræftrelateret lymfødem i benene søges til projekt med træning på kondicykel

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mere end 18 år gammel.
  • lymfødem i benene, afsluttet kræftbehandling, benytter kompressionsstrømper
 20 deltagere med ben-lymfødem efter kræftbehandling, som har lyst til at afprøve om intervaltræning på kondicykel både med og uden kompressionsstrømpe kan optimere deres lymfødem søges

Initialfase af lymfødembehandling skal være afsluttet og kompression tilpasset.

Projektet er bygget op som et overkrydsningsforsøg/crossover studie, så hver deltager er deres egen kontrol; dvs. at deltagerne gennemfører 2 ens intervaltræninger af 25 minutters varighed med 1 uges pause imellem. Eneste forskel er at deltagere kun benytter deres kompressionsstrømper til den ene træning.

Følgende oplysninger indsamles i projektet før og efter træning:
Spørgeskema om kræftbehandling, lymfødem, fysisk aktivitet og selvvurderet livskvalitet
Måling med bioimpedans (væske i underhuden)
Kropssammensætning ved dexa-scanning af hele kroppen 
Omfangsmål af ben, omregnet til volumen 

Deltagerne skal møde 3 gange i fysioterapien på Herlev Hospital, heraf 2 tirsdage i dagtimerne (af hensyn til adgang til apparatur) Indledende undersøgelse ved 1. fremmøde kan evt. foregå søndage.

Der kan ikke ydes godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste eller kørsel.

Inklusion af deltagere afsluttes pr. 31. oktober 2018.


 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18031266
 


Merete Celano Wittenkamp
Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for ergoterapi og fysioterapi
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Tlf: 38683801
merete.celano.wittenkamp@regionh.dk