Bookmark and Share
 


Raske kvinder mellem 18-21 år og raske kvinder mellem 34-38 år på søges til Pecans 2 projektet

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er mellem 18 og 21 år gammel.

Forudsætninger for deltagelse:

Du skal være:

·        kvinde mellem 18-21 år eller mellem 34-38 år

·         Fysisk og psykisk rask og uden et dagligt medicinforbrug

·         Myndig og habil i retslig forstand


Du ikke:

·         have forældre eller søskende der er psykisk syge

·         have indopereret metalgenstande i kroppen (piercinger el. lign. som kan tages ud er ok)

·         have oplevet slag mod hovedet som har medført mere end 5 min. bevidstløshed,

·         have alvorlig fysisk sygdom

·         have et aktivt forbrug af stoffer

·         være gravid

·          

Undersøgelsesprogram:

Vi ønsker at undersøge dig 4 gange ialt med et mellemrum på 6 uger først og så igen efter 6 måneder og 2 år.

Undersøgelserne foregår både på Psykiatrisk Center Glostrup, Glostrup Hospital og Herlev Hospital. 

 

Psykiatrisk undersøgelse (Psykiatrisk Center Glostrup):

Du vil indledningsvist blive screenet for diverse psykiske symptomer, ved brug af et kort interview.

 

MR scanning (Glostrup Hospital):

Med MR skanningen kan man både fremstille billeder af hjernens struktur og dens funktion. Under den første del af skanningen skal du ligge roligt og slappe af. Under anden del af skanningen skal du spille en slags computerspilhvor du starter med at få nogle penge, og enten kan du vinde flere penge eller undgå at tabe pengene, alt afhængig af hvordan du klarer dig i spillet. Samlet varer skanningen ca. 2 timer og 15 minutter.

        

 

 

Neurokognitivtestning

Her undersøges forskellige funktioner af din hjerne, for eksempel hukommelse, koncentration og evnen til at være opmærksom og evnen til at løse problemer. Undersøgelserne foregår ved at man skal løse forskellige opgaver, hvoraf nogle foregår på en computer. Undersøgelsen varer ca. 3,5 time.

 

PET scanning

Med PET skanning undersøger vi omsætningen af signalstoffet dopamin i hjernen. Du vil blive PET skannet én gang. Skanningstiden er to gange én time, adskilt af en pause på en halv time. Skanneren larmer ikke, og der er god plads. Ved undersøgelsen tages blodprøver fra et pulskar vedhjælp af en kanyle, som vil blive lagt af erfaren anæstesilæge. Til selve undersøgelsen anvendes det radioaktivt mærkede sporstof 18FDOPA. Indgift af radioaktivt stof medfører en meget lille forøgelse af stråling sammenlignet med den naturlige baggrundsstråling.

Vi måler niveauet af cotinin ( et nedbrydningspeodukt fra nikotin) forud for undersøgelsen.

Du vil også blive bedt om en urinprøve mhp screening for misbrugsstoffer. 

Blodprøver

Der vil blive tages fasteblodprøver 1 gang i hver runde,som betyder at du skal møde ind fastende og tørstende klokken 9 om morgenen. For dette vil du yderligere modtage 400 kroner pr. gang.

 

Godtgørelse:

For hver undersøgelse modtager du et skattepligtig beløb på 800 kroner.Undtagen PET delen, der vil du modtage 1500 kroner. Vi planlægger f.eks. 3 undersøgelser i første runde, hvilket giver et samlet beløb 3500 kr. inkl. blodprøverne.Derefter 2 undersøgelser i de andre runder.

Desuden vil du få udbetalt de penge, du vinder ved computerspillet, som gavekort.

 

Resultater

Forsøgsresultaterne vil efterfølgende blive offentliggjort som artikler i diverse tidsskrifter.

Alle personlige data vil være anonyme, således at man ikke vil kunne genkende enkeltpersoner.

 

Etik

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité D for Region Hovedstaden og Datatilsynet.

Helsinki Deklarationen vedrørende medicinske forsøg med mennesker overholdes ubetinget. Alle personfølsomme oplysninger vil være underlagt tavshedspligten. Datatilsynet og den

Videnskabs etiske komité kan få adgang til oplysninger med det formål at kontrollere rigtigheden af

oplysninger registreret i forsøget.

 

Er du interesseret i yderligere information så kontakt:

Gitte Saltoft Andersen, afdelings sygeplejerske: mobil  51 16 82 15 eller helst mail på  gitte.saltoft.andersen@regionh.dk

Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, CNSR

Psykiatrisk Center Glostrup

Nordre Ringvej 29 -67

2600 Glostrup

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:HS-
 


Gitte Saltoft Andersen
Psykiatrisk Center Glostrup/CNSR
Nordre Ringvej 29-67
2650 Glostrup
Tlf: 51168215
gitte@cnsr.dk