Bookmark and Share
 


Forskningsprojekt om Biologisk Alder og sundhedsfremme

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 65 år gammel.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Vi søger raske voksne i alderen 18 - 65 år til et forskningsprojekt, ” A novel Biology Age technology applicable to health promotion”, hvor vi ønsker at undersøge, om vi ved at tilføje nye biomarkører til Biologisk Alder modellen kan udarbejde en valid model til at estimere din generelle sundhedstilstand samt prædiktere risikoen for udvikling af livsstilssygdomme.

 

Du kan deltage hvis du:

  • Er sund og rask mellem 18 og 65 år.
  • Kan tåle at lave et hårdt fysisk arbejde

 

Du får:

·        Oplysninger om din helbredsstatus

·        Helbredsparametre såsom: kondital, muskelstyrke, fedtprocent, muskelmasse samt forskellige blodparametre.

 

Det skal du igennem:

·        Deltagelse i forskningsprojektet kræver fremmøde på Biomedicinsk Institut 2 gange. Der er en inklusionsdag og 1 forsøgsdag.

·        Du vil skulle udfylde spørgeskema vedrørende daglig fysisk aktivitetsniveau og livskvalitet.

·        På forsøgsdagene må du ikke have spist i 10 timer før testen, og drukket væske 1 time før testen. Der udtages en blodprøve fra albuebøjningen og kropskomposition måles i en DXA-scanner og i en Bioimpedans måler. Blodprøven vil blive taget under sterile og velordnede forhold.

·        Du vil få målt: højde, vægt samt talje/hofte mål; lungefunktion ved at puste maximalt i et spirometer og blodtryk.

·        Hudens autofluorescens vil blive målt på en AGEmaskine der via UV lys kan måle dette. Hudens autofluorescens estimerer glykationsniveauet, som relaterer sig til risiko for livsstilssygdomme.

·        1 funktionel test: 30 sek. Rejse/Sætte sig test.

·        3 muskelstyrketest: Armstyrke, Lårstyrke og håndstyrke.

·        1 konditest: mellem 7-15 min arbejde på en kondicykel for at finde din maksimale iltoptagelse.

                                                                                  

Yderligere kontaktinformation:

Mathilde Fogelstrøm (speciale studerende): mathildemf@sund.ku.dk

Pernille Hulst (speciale studerende): Pernille.hulst@sund.ku.dk

Description: C:\Documents and Settings\SteLar\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\logo_xlab_480.jpgTlf.: 28 80 54 29

www.xlab.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:18031350
 


Karina Husted
Biomedicinsk Institut
Blegdamsvej 3
2200 København N
Tlf: 28127945
karinalu@sund.ku.dk