Bookmark and Share
 


RASKE FORSØGSPERSONER SØGES TIL MR- SKANNING AF HJERNEN

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 30 og 65 år gammel.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
Vi søger raske forsøgspersoner til et forskningsprojekt omhandlende post-traumatisk hovedpine som følge af en hjernerystelse.

Forskningsprojektet omfatter 1 forsøgsdag af 4 timers varighed, hvor du skal møde op på Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet Glostrup.

Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis du:
- Er rask mand eller kvinde mellem 30 og 65 år
- Aldrig har lidt af hjernerystelse, piskesmæld, migræne eller hyppig
spændingshovedpine.
- Har ingen 1. grads slægtninge med migræne eller hyppig spændingshovedpine
- Har intet dagligt medicinforbrug ud over peroral antikonception (f.eks. P-piller)

Forsøget:
Post-traumatisk hovedpine er en invaliderende sygdom, hvor der efter et hovedtraume, opstår
hovedpine. Desværre er post-traumatisk hovedpine særdeles svær at behandle, hvilket til dels skyldes manglende viden om årsagerne til sygdommen.

I dette forsøg vil der indgå 100 forsøgspersoner med post-traumatisk hovedpine og 100 raske
kontroller.

På forsøgsdagen vil du blive bedt om at udfylde nogle spørgeskemaer omhandlende bl.a.
søvnbesvær. Dernæst får man taget blodprøver efterfulgt af en MR-skanning af hjernen, som varer cirka 1 times tid. Til sidst måles din muskelømhed og smertetærskel for tryk.

Forsøgssted:
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup, Valdemar Hansens Vej 5, Indgang 1A, 2600
Glostrup.

Honorar:
Der gives ulempegodtgørelse på 150 DKK pr. time samt transportgodtgørelse.

Kontakt: Hvis ovenstående vækker interesse, kontakt da venligst:
Afrim Iljazi, Klinisk Forskningsassistent
E-mail: afrim.nghca@gmail.com
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18011477
 


Afrim Iljazi
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup
Valdemar Hansens Vej 5
2600 Glostrup
Tlf:
afrim.nghca@gmail.com