Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner søges til forsøg om T-celle-subtyper i huden på Gentofte Hospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er rask.
 • Er mellem 20 og 30 år gammel.
 • Er ikke-ryger.
Raske forsøgspersoner søges til forsøg om T-celle-subtyper i huden på Gentofte Hospital

Du kan muligvis deltage hvis du
 • Er mellem 20-30 år gammel
 • Ikke har nogen sygehistorie med inflammatoriske hudsygdomme, astma, Diabetes Mellitus, nældefeber eller gigt
 • Har en skandinavisk hudtype
 • Ikke har taget immunemodulerende medicin inden for de sidste 14 dage (f.eks. allergimedicin, inkl. antihistaminer og binyrebarkhormon)
 • Ikke er gravid eller ammer
 • Er ikke-ryger
 • Ikke har deltaget i et andet videnskabeligt forsøg inden for de sidste 4 uger
 • Ikke er allergisk over for lokalbedøvelse

Formålet med forsøget
Projektet har til formål at undersøge forholdet mellem to forskellige typer af T-celler, henholdsvis alfa-beta T-celler (αβ T-celler) og gamma-delta T-celler (γδ T-celler) i hudens yderste lag, kaldet epidermis. Viden om disse T-celletyper er vigtig for forståelsen af hudlidelser som allergisk kontakteksem, atopisk eksem og psoriasis samt for udviklingen af nye og bedre behandlinger.

På forsøgsdagen vil du skulle møde på Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital, hvor vi vil tage to hudprøver fra dig, én på ballen og én på nederste del af underarmen. Vi vil enten tage to 4mm stansebiopsier eller to 4mm hudskrab med en curette (curettage), hvilket er en mindre invasiv metode. Vi aftaler selvfølgelig med dig inden forsøgsdagen, hvilken metode der vil blive benyttet.

Hvis du er interesseret i at deltage i forsøget, vil du modtage yderlig information om forsøget, både mundtligt og skriftligt.

Vederlag
Du honoreres med DKK 750 ved curettage eller DKK 1500 ved biopsi, der er skattepligtige.

Hvis du gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Forsøgsansvarlige Anne-Sofie Østergaard Gadsbøll, Ph.d.-studerende, cand.scient.
Institut for Immunologi og Mikrobiologi Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Blegdamsvej 3B, DK-2200 København N.
E-mail: asgadsboll@sund.ku.dk
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17017536
 


Anne-Sofie Østergaard Gadsbøll
Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet
Blegdamsvej 3B
2200 København N
Tlf:
asgadsboll@sund.ku.dk