Bookmark and Share
 


Deltagere til forsøg om psykose og EEG søges

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er mellem 18 og 23 år gammel.
  • intet stofmisbrug eller diagnose med skizofreni eller skizotypi

Forsøget varer 5-6 timer samlet set og medfører ikke nogle fysiske eller psykiske gener/bivirkninger. Forsøget gennemføres derfor typisk på én dag med pauser efter behov.

Det vil foregå ved en indledende 1-2 timers interview/samtale hvor der spørges ind til diverse symptomer, der både ses generelt ved psykiske lidelser og mere specifikt ved skizofreni. Herefter skal forsøgsdeltageren gennemføre to kognitive tests på computer, der tester IQ, opmærksomhed, hukommelse etc.. De sidste 2 timer af forsøget er en EEG måling (elektroencephalografi) hvor forsøgsdeltageren får en hætte med registreringselektroder på hovedet og skal herefter gennemføre 4 undersøgelser: 1. hvile EEG; 2. Event Related Potentials måling (se på en video mens der afspilles bip-toner i høretelefoner); 3. Temporal binding window (afgøre om et visuelt stimuli på en skærm kommer samtidig eller forskudt for en bip-tone i høretelefonerne); 4. Enfacement Illusion (selvgenkendelses test, hvor der foretages en morfing af eget foto og forsøget undersøger hvornår man kan (kan ikke) genkende sig selv på billedet).

Deltageren indgår som del af en kontrolgruppe til forsøget hvor der allerede har været foretaget dataindsamling af patientgruppen. Der søges mænd i alderen 18-23 år. Der er ingen krav om at forsøgspersonen ikke må have haft psykiske lidelser (fraset psykose, skizofreni og skizotypi) omend det f at deltageren er generelt psykisk velbefindende. Forsøgspersoner med aktivt eller tidligere omfattende stofmisbrug kan ikke medvirke, ligeledes personer med tidligere konstaterede hjerneskader.

Forsøget gennemføres på Roskilde Hospital og både aftaler og selve gennemførelsen af forsøget udføres af undertegnede Forsøget er godkendt af videnskabsetisk komité. Se endvidere: https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/psykiatrisk-forskningsenhed/igangvaerende-phd-projekter/Sider/de-neurofysiologiske-korrelater-til-selvforstyrrelser-ved-skizofreni.aspx


Som godtgørelse for deltagelsen gives et gavekort til Coop på 500 kr.


Der er brug for ca. 10 forsøgsdeltagere, så er du en af dem, kontakt venligst:

Karl Erik Sandsten

email: ksand@regionsjaelland.dk

eller sms til

20342357


Med venlig hilsen

Karl Erik Sandsten

Læge og phd studerende

Roskilde, Region Øst

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: SJ-:SJ-599
 


Karl Erik Sandsten
Psykiatrien Øst, Region Sjælland
Smedegade 16
4000 Roskilde
Tlf: 20342357
ksand@regionsjaelland.dk