Bookmark and Share
 


Vi søger patienter med kendt børneeksem (atopisk eksem), som skal have taget blod- og hudprøver

 

 


Atopisk eksem (børneeksem) er en kompleks hudsygdom, hvis opståen ser ud til at skyldes mange forskellige faktorer såsom hudbarriere, immunsystemet og miljøpåvirkninger. I dette studie vil vi undersøge, om der over tid sker ændringer i immunsystemet hos personer med børneeksem. Formålet med dette er at få en bedre forståelse for variationer i børneeksem, for på sigt at kunne behandle patienter bedst muligt.


Mænd og kvinder ≥ 18 år kan deltage hvis de:

  • Har kaukasisk (lys) hudtype
  • Er kendt med børneeksem
  • Ikke er blevet behandlet tabletbehandling mod børneeksem inden for 4 uger eller har eksem der ikke er behandlet med med lys- eller hormoncremer inden for 2 uger inden besøget

Forsøget består af 1-3 besøg med varighed af ca. 60 minutter og inkluderer undersøgelse af din hud, ”tape strip” metode (svagt klæbende tape som sættes på huden og fjernes igen), hudprøver (4 mm) samt blodprøve.

 

Deltagelse honoreres med 500 DKK pr. besøg samt kompensation for transportudgifter. Alle beløb er skattepligtige.

Er du interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte forsker Peter Brøgger på telefon: 22594770 mellem kl. 9-15 eller mail: peter.broegger@regionh.dk. 

Hud- og allergiafdelingen

Gentofte Hospital

Kildegårdsvej 28

2900 Hellerup

 

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18006810
 


Peter Brøgger
Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Tlf:
peter.broegger@regionh.dk