Bookmark and Share
 


Tuning into motor control: Combining bursting and oscillating non-invasive brain stimulation (Forsøg 2-opfølgende undersøgelse)

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 35 år gammel.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • se nedenfor for yderligere oplysninger

Neurovidenskabeligt forskningsprojekt:

Vi søger forsøgspersoner til et neurovidenskabeligt projekt, som undersøger hjernens reaktion på forskellige ikke-invasive stimuleringsmetoder og kombinationer deraf.

MR-afdelingen   på   Hvidovre   Hospital   søger  raske forsøgspersoner   til   et neurovidenskabeligt forsøg. Forsøget  består  af  1-3  forsøgsdage; dag 1 på 1,0 timer, og dag 2 og 3 på hver 3.5-4 timer,  som  vil  foregå  på  MR-afdelingen,  Hvidovre Hospital.

Forsøget er kort beskrevet nedenfor.Formål:

Forsøgets formål er at undersøge hjernens reaktion på stimulering med forskellige metoder og protokoller, herunder transkraniel magnetisk og elektrisk stimulation. Til dette formål bruger vi elektroencephalografi (EEG), magnetisk resonans (MR) billeddannelse, transkraniel magnetisk stimulering (TMS) og transkraniel current stimulering (TCS). Målingerne vil give oplysninger om forskelle mellem hjernereaktioner på forskellige metoder, som eventuelt kan hjælpe med at udarbejde en effektiv og stabil stimuleringsprotokol, der kan bruges i neurorehabilitering.

Metoder:

Transkraniel magnetisk stimulering (TMS): TMS foregår ved, at en magnetisk spole placeres på hovedet. En kortvarig strøm i den isoleret spolen giver anledning til, at der dannes et magnetfelt rundt om spolen, som kan aktivere nerveceller i hjernen.

Bivirkninger og gener: I nogle tilfælde kan der forekomme en let spændingshovedpine efter TMS, som primært skyldes, at man sidder helt stille i længere tid. TMS kan i meget sjældne tilfælde udløse krampeanfald.

Transkraniel current stimulering (TCS): TCS foregår ved at en mindre elektrode placeres over interesseområder på skalpen, og en større elektrode placeres på skulderen eller halsen. Dernæst sendes enten vekseltøm eller jævnstrøm fra den mindre til den større elektrode.

Bivirkninger og gener: TCS bliver anset som værende sikkert, og ingen anfald eller synkoper er blevet rapporteret.

Elektroencefalografi (EEG): EEG målinger foregår ved, at elektroder påsættes huden over kraniet.

Bivirkninger og gener: EEG er en sikker procedure uden ubehag ved målingerne.

Magnetisk resonans-billeddannelse: Vi vil udføre målinger af hjernens anatomi ved hjælp af magnetisk resonans-billeddannelse (MR). Det tager 20 minutter. MR-skanning er en standardteknik, som benyttes til at lave billeder af hjernens struktur og funktion. Under skanningen skal du blot ligge stille.

Bivirkninger og gener: MR skanning er en sikker og smertefri procedure. Til dato er der ingen kendte bivirkninger.

 

Eksklusions- og inklusions-kriterier:

Vi leder efter raske forsøgspersoner mellem 18 og 35 år uden kroniske sygdomme eller anden signifikant neurologiske sygdomshistorie, såsom epilepsi, i sin familie. For at deltage må du ikke have metal indopereret i kroppen, du må ikke være gravid, du må ikke være under medicinering (bortset svangerskabsforebyggende lægemidler), du må ikke lide af migræne og du må ikke have klaustrofobi, da du skal ligge stille i et relativt lille rør, når du MR-skannes. Derudover skal du være højrehåndet. 


Hvor foregår forsøget?

Hvidovre Hospital, MR afdelingen, Afsnit 340.


Betaling for deltagelse

Du vil modtage 200 kr. for den første time hver dag og 150 kr. for hver påbegyndt time derefter.Send en e-mail to Syoichi Tashiro (syoichi.tashiro@regionh.dk or syoichit@drcmr.dk) hvis du er interesseret i at deltage, eller hvis du ønsker mere information om forsøget. Samtalen vil foregå på engelsk.
 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-15017238
 


Syoichi Tashiro
Danish Research Centre for Magnetic Resonance
Kettegaard Alle 30
2650 
Tlf: 71614576
syoichit@drcmr.dk