Bookmark and Share
 


Effekt af iskæmi og fysisk aktivitet på insulinfølsomheden i skeletmuskulatur

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 25 og 35 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 20 og 27.
  • Dyrker mellem 4 og 8 timers motion ugentligt.
  • Drikker op til 2 genstande dagligt.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Ingen familiær historie eller tegn på type 2 diabetes, forhøjet blodtryk, insulinresistens samt dyslipidæmi

Vi ønsker at undersøge sammenhængen mellem aktiveringen af den AMP-aktiverede protein kinase (AMPK) og efterfølgende forbedring af insulinfølsomheden for stimulering af glukoseoptagelsen i skeletmuskulaturen.

Forsøget består af 3 forsøgsgange (A, B og C) af ca. 9 timers varighed samt en testdag og screeningssamtale, hvor kondital og kropssammensætning bestemmes (ca. 3 timers varighed).


Under forsøgsgang A gennemføres 60 minutters et-bens muskelarbejde ved en fast intensitet, mens det andet ben fungerer som hvilende kontrol.

Under forsøgsgang B gennemføres 60 minutters et-bens muskelarbejdende med periodisk samtidig afklemning af blodforsyningen (iskæmi) til det arbejdende ben, mens det andet ben fungerer som hvilende kontrol.

Under forsøgsgang C gennemføres 60 minutters et-bens muskelarbejde ved skiftende intensiteter, mens det andet ben fungerer som hvilende kontrol.


Under alle forsøgsgange vil der indledningsvis lægges katetre i lysken og i armen, samt tages muskelvævsprøver fra m. vastus lateralis (lårmusklen) før og efter arbejde. Der vil efter alle forsøgsgange være en hvileperiode (3 timers), hvorefter en euglykæmisk-hyperinsulinæmisk clamp vil blive initieret (2 timer). Ved de 3 forsøgsgange vil der blive udtaget muskelvævsprøver i begge ben før og efter clampen.

Der gives honorar for deltagelse i forsøget.

Forsøget udføres på Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet


For yderligere information, kontakt venligst

Jørgen Wojtaszewski, Professor                                                  Rasmus Kjøbsted, Post doc.

Telefon: 35321625                                                                         Telefon: 28344370

E-mail: jwojtaszewski@nexs.ku.dk                                              E-mail: rasmus.kjobsted@nexs.ku.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18006850
 


Rasmus Kjøbsted
Københavns Universitet
Universitetsparken 13
2100 Copenhagen
Tlf: 28344370
rasmus.kjobsted@nexs.ku.dk