Bookmark and Share
 


MRI på personer med collagen VI myopatier

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 50 og 55 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 20 og 27.

MRI på personer med collagen VI myopatier

Vi mangler én rask, mandlig kontrolperson i alderen 50-55 år med normalt BMI til at undergå en helskrops-MR-skanning.


Forsøgets forløb

Forsøget tager ca. 2 timer og indebærer:

-information om projektet og udfyldelse af spørgeskema (ca. 1 time)

- MR-skanning af hele kroppen (ca. 1 time)

Der er ingen bivirkninger forbundet med forsøget, eftersom MR-skanningen er uden strålerisiko, da der ikke er tale om røntgenstråling.


Deltagelseskriterier

Du skal opfylde følgende for at kunne deltage:

-Du skal være mellem 50-55 år

-Du skal være mand

-Du må ikke have indopereret elektroniske apparater såsom pacemaker

-Du må ikke lide af klaustrofobi


Forsøgets formål

Formålet med forsøget er ved brug af MRI at undersøge:

-Hvilke muskler er involveret i collagen VI myopatier

-Funktionen og kvaliteten af musklerne

-Sygdommens sværhedsgrad

Viden om ovenstående punkter kan bidrage til klinikerens diagnosteringsmuligheder, og patienterne kan drage nytte af de non-invasive og risikofrie aspekter af MRI. Dertil vil billederne fra Dixon-sekvenserne benyttes til at udregne fedtprocenten i de involverede muskler for derved at give en kvantificeret vurdering af fedtinfiltrationen og dermed også en mere præcis vurdering af muskelpåvirkningen.


Honorar

Du bliver ikke honoreret for at deltage i forsøget. Vi vil gennemgå billederne sammen efter skanningen og såfremt du ønsker det, kan du få en CD med billederne fra din skanning. Billederne fra MR-skanningen vil ligge tilgængelige på Rigshospitalets server.


Ved interesse kontakt os da pr mail Ruth.Salim.01@regionh.dk eller afdelingens telefon 35456135.

Vi håber at høre fra dig.


Venlig hilsen

Ruth Salim, stud.med og forskningsårsstuderende

Julia Dahlqvist, læge og ph.d

Neuromuskulær forskningsenhed, Rigshospitalet, afsnit 3342 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18023049
 


Ruth Salim
Neuromuskulær forskningsenhed
Rektorparken 1, 723
2450 Sydhavnen
Tlf: 24648487
ruth.salim.01@regionh.dk