Bookmark and Share
 


Neurovidenskabeligt forskningsprojekt: Vi søger deltagere i et neurovidenskabeligt projekt, som undersøger hvordan individuelle forskelle i hjernens aktivitet påvirker ikke-invasiv hjerne stimulation

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 35 år gammel.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Højrehåndet

MR-afdelingen  på   Hvidovre   Hospital  søger  raske deltager i et neurovidenskabeligt forsøg. Forsøget består  af  1-2 forsøgsdage på hver omkring 3-3,5 timer,  som  vil foregå  på  MR-afdelingen,  Hvidovre Hospital. Nedenfor er forsøget kort beskrevet.

 

Formål:

Transkraniel magnetisk ikke-invasiv stimulation (TMS) kan kortvarig påvirke hjernens aktivitet og er brugt i terapi såvel som i forskning, men på grund af store forskelle i effektiviteten mellem patienter har TMS ikke en udbredt klinisk anvendelse. Det er kendt at små forskelle i kommunikationsmønster mellem nerveceller og andre individuelle forskelle, kan forklare en del af  disse variationer, men de er sjældne overvejet når man planlægger TMS. I dette projekt ønsker vi at udvikle en "lukket kredsløb"  (closed-loop) af TMS som gør det muligt at måle nervecellers kommunikation under TMS og justere stimulering til disse mønster i realtid. Vi håber, at denne form for stimulering minimerer forskellene mellem patienter og maksimerer effektiviteten af TMS sålåedes at metoden i fremtiden kan opnå mere udbredt klinisk brug. 

 

Metoder:

MR-skanninganvendes dagligt til undersøgelser landet over. Skanningen er uden risici, og undersøgelsen er smertefri og kan ikke mærkes i kroppen. Teknikken til MR-skanning er baseret på anvendelse af magnetfelter og radiobølger. Der anvendes ikke røntgenstråler. Under skanningen ligger man inde i en stor cylinderformet magnet, der i princippet er et langt rør omgivet af en spole, som danner et kraftigt magnetfelt. Skanneren udsender særlige radiobølger, og afhængig af hvorledes radiobølgerne tilbagesendes fra kroppen, kan man ved hjælp af en computer fremstille billeder af kroppens forskellige områder. De anvendte MR skannere er standard-skannere som også bruges til kliniske undersøgelser.

 

Transkraniel magnetisk ikke-invasiv stimulation (TMS) foregår ved, at en magnetisk spole placeres på hovedet. Der sendes dernæst en kortvarig strøm gennem spolen. Spolen er elektrisk komplet isoleret fra forsøgspersonen, så der er ingen risiko for at få elektrisk stød. Til gengæld vil strømmen give anledning til, at der dannes et magnetfelt rundt om spolen, som kan aktivere nerveceller i hjernen meget kortvarigt.

 

Eksklusions- og inklusions-kriterier:

Vi leder efterraske personer mellem 18 og 35 år uden kroniske sygdomme eller anden signifikant sygdomshistorie. For at deltage må du ikke have metal implanteret i kroppen, du må ikke være gravid, og du må ikke have klaustrofobi, da du skal ligge stille i et relativt lille rør, når du MR-skannes. Derudover skal du være højrehåndet.

 

Hvor foregår forsøget?

Hvidovre Hospital, MR afdelingen, Afsnit 340.

 

Betaling for deltagelse

Du vil modtage 200 kr. for den første time hver dag og 150 kr. for hver påbegyndt time derefter. Hele forsøget vil tage 2-3 timer. 

 

Send en e-mail (laura.rose.01@regionh.dk) hvis du er interesseret i at deltage, eller hvis du ønsker mere information om forsøget.

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: -:H-16017716
 


Laura Rose
DRCMR Hvidovre Hospital
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre
Tlf: 22431599
laurar@drcmr.dk