Bookmark and Share
 


Raske mænd søges

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 70 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 19 og 28.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

UDVIKLING AF VIDENSKABELIG METODE: Effekten af GIP-receptorantagonist


Baggrund og formål
Tarmhormoner der frigives iforbindelse med et måltid, bidrager i høj grad til omsætningen af fedt, protein og kulhydrater, når vi spiser. I vores forskningsgruppe har vi erfaring med studieraf disse hormoner, og er nu ved at justere en metode til at studere hvilken rolle tarmhormonet GIP spiller i kroppen. Med dette forsøg vil vi evaluereeffekten af forskellige mængder af et naturligt forekommende hormon, der er istand til at slukke for GIP’s funktion (en såkaldt GIP-receptorantagonist).

Hvem kan melde sig

  • Raske mænd af europæisk- eller mellemøstlig afstamning på 18-70 år
  • Ingen førstegradsslægtninge med type 2-diabetes
  • BMI (vægt i kg / [højde i meter x højde i meter]) 19-28 kg/m2 samt stabil vægt
  • Normal nyre- og leverfunktion, blodprocent og sukkerstofskifte. Vi undersøger for dette

Forsøget
Forsøget går ud på at give infusioner med to hormoner; GIP og en GIP-receptorantagonist. Dette gøres under et stabilt højt blodsukker i 70 minutter. Der tages blodprøver under hele forsøget for at måle insulin, andre relevante hormoner og blodsukker.

Ved første besøg foretages en generel helbredsundersøgelse, der inkluderer blodprøver og en urinprøve. Hver forsøgsdeltager skal efterfølgende møde til seks forsøgsdage. Forsøgsdagene er planlagt til hverdage (fleksibelt, menca. mellem kl. 08 og kl. 10.30) fordelt over minimum otte uger. Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden (Projekt-ID H-18019266), og løber over de næste ca. fire måneder.

Ulemper
Der er ingen kendte bivirkninger eller risici forbundet med infusion af GIP eller GIP-receptorantagonisten. Efter forsøget kan du få lavt blodsukker, og du tilbydes derfor frokost. Der anlægges to venekatetre: Ét til blodprøvetagning og ét til infusioner. 

Tidsforbrug
Der er udover det første besøg på ca. 30 minutter planlagt et samlet tidsforbrug på ca. 15 timer fordelt over de seks forsøgsdage.

Vederlag ydes på i alt DKK 2500 eller DKK 400 for hver gennemført forsøgsdag (B-indkomst). Transportrefusion ydes efter fast regional kilometertakst. 


Vi håber, at du vil bidrage til at udvikle denne metode, og du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.

 

Med venlig hilsen

Læge Lærke Smidt Gasbjerg
Medicinstuderende Emilie Johaning Bari

og

Professor og overlæge Filip Krag Knop

Clinical Metabolic Physiology, SDCC
Gentofte Hospital, opg. 7, 3. sal
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Telefon: +45 3867 4434
Mail: lsg@sund.ku.dk

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18019266
 


Lærke Smidt Gasbjerg
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Tlf: 25346894
lsg@sund.ku.dk