Bookmark and Share
 


Er du barn, forælder eller søskende til en person med depression, bipolar lidelse eller skizofreni? Vil du hjælpe til udvikling af ny og bedre behandling for din slægtning?

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 65 år gammel.
  • Vejer mellem 45 og 95 kg.
  • Har et bmi op til 30.
  • Er ikke-ryger.
  • Er førstegradsslægtning (voksent barn, forælder eller søskende) til en person med nuværende eller tidligere depression, bipolar lidelse eller skizofreni
Hvad er undersøgelsens formål?
Mange mennesker med depression, bipolar lidelse eller skizofreni – og nogle af deres førstegradsslægtninge - oplever at have hukommelses- og koncentrationsbesvær. Disse kognitive vanskeligheder kan bl.a. føre til, at man let mister overblikket og taber tråden, har svært ved at huske, hvad man har læst eller fået fortalt, ikke kan holde fokus på bestemte opgaver i længere tid eller har svært ved at planlægge og/eller færdiggøre arbejdsopgaver til tiden. Dette kan give udfordringer på arbejdet og socialt og bidrage til stress i hverdagen. Derfor vil nye behandlinger for hukommelses- og koncentrationsbesvær muligvis også kunne hjælpe med at forbedre arbejdsfunktionen og dagliglivet hos både mennesker med psykiske lidelser og deres førstegradsslægtninge. Behandling med EPO har i tidligere undersøgelser vist mulig gavnlig effekt på hjernefunktionen og kognitive færdigheder såsom hukommelse og planlægningsevne hos patienter med depression og bipolar sygdom.

Formålet med PRETEC-EPO-projektet er derfor at undersøge, om vi kan genfinde en sådan gavnlig virkning af EPO på hukommelses- og koncentrationsevnen og undersøge det hjernemæssige grundlag for dette – dels hos personer med en psykisk lidelse og dels hos deres førstegradsslægtninge. Vi kan således kun konkludere, om behandlingen har en generel gavnlig virkning, hvis den både har effekt på kognition og hjernefunktionen hos begge grupper. Undersøgelsens resultater kan få afgørende betydning for den fremtidige behandling af hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Vi undersøger effekten af 12 ugers medicinsk behandling med EPO på kognitive vanskeligheder hos patienter med bipolar sygdom eller tilbagevendende depression i remission (dvs. delvis symptomfri fase) og førstegradsslægtninge til personer med bipolar sygdom, tilbagevendende depression eller skizofreni, som har kognitive vanskeligheder.
Plan for projektet

I undersøgelsen vil man modtage ugentlige intravenøse infusioner af enten EPO eller saltvand i 12 uger med 50% chance for at få den aktive behandling og 50% chance for kontrolbehandlingen. Hverken vi eller du vil vide, om du får EPO eller saltvand, da dette ville kunne influere forsøgets resultater. Ved de ugentlige infusioner tager vi også blodprøver og du bliver undersøgt af en læge for at vi løbende kan sikre, at dine blodtal ligger inden for normalområdet og du ikke oplever bivirkninger.

Foruden de ugentlige besøg skal alle deltagere gennemføre nogle neuropsykologiske opgaver før og efter behandlingen og ved en 6 måneders opfølgende undersøgelse. Man får også lavet funktionel MR-skanning af hjernen to gange i forløbet. Undersøgelsen gennemføres på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet.

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du høre mere om projektet i denne video: https://youtu.be/H_KelIzTdiQ

Desuden vil vi venligst bede dig tjekke, om du ser ud til at kunne indgå ved at udfylde følgende korte online-spørgeskema:


Hvis du er umiddelbart egnet, vil du blive indkaldt til en indledende samtale.

Godtgørelse
Vi tilbyder transportgodtgørelse med offentlige transportmidler og skattepligtig kompensation for tabt arbejdsfortjeneste svarende til 100 kr. i timen op til 10 timer for de neuropsykologiske undersøgelser og hjernescanning.

Med venlig hilsen,

Jeff Zarp Petersen, psykolog, ph.d.-studerende
E-mail: jeff.zarp.petersen@regionh.dk
Tlf. 21 94 73 68
Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet
Kompetencecenter for affektive lidelser, afsn. 6243
Edel Sauntes Allé 10
2100 København Ø
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: -:H-16043370
 


Jeff Zarp Petersen
NEAD Group, CADIC, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet
Edel Sauntes Allé 10
2100 København Ø
Tlf: 21947368
jeff.zarp.petersen@regionh.dk