Bookmark and Share
 


Undersøgelse af tyktarmens endokrine funktioner

 

Raske mænd mellem 20 og 40 år søges til sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt:

”Undersøgelse af tyktarmens endokrine funktioner”

 

Du kan muligvis deltage i forsøget, hvis du:

·       Er mand mellem 20 og 40 år

·       Er kaukasier

·       Er rask

·       Har et BMI på mellem 18,5 og 24,9 kg/m2

 

Du kan ikke deltage, hvis du:

·       Er ryger

·       Indtager over 14 genstande alkohol ugentligt eller er misbruger af narkotika

·       Bruger receptpligtig medicin

·       Har haft en vægtændring på over 3 kg inden for de sidste 3 måneder

·       Lider af forstoppelse

·       Er vegetar

 

Forsøgets formål

Formålet med dette studie er at undersøge tyktarmens mulige bidrag til udskillelsen af tarmhormoner. Derfor vil vi måle hormonniveauer i blodprøver efter faste og efter tarmudrensning (indtagelse af afføringsmiddel). Derudover vil vi undersøge, hvorvidt det ufordøjelige kulhydrat laktulose påvirker tarmhormonfrigivelsen.

 

Tidspunkt og varighed

Studiet omfatter 3 forsøgsdage. Forud for én forsøgsdag vil et afføringsmiddel skulle indtages som forberedelse. Forsøgsdagene vil blive afholdt med mindst 1 uges mellemrum. Hver forsøgsdag har en varighed på ca. 6-7 timer.

 

Sted

Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital.

 

Bivirkninger og ubehag

Der forventes ingen eller få bivirkninger ved indtagelse af laktulose.  Eventuelle bivirkninger inkluderer oppustedhed og diarré. Den største ulempe for dig som forsøgsperson vil formentlig være selve tarmudrensningen, som vil resultere i en del vandige afføringer, som kan forårsage ubehag. Der vil opleves let ubehag ved blodprøvetagning, og der er risiko for dannelse af et blåt mærke, og en minimal risiko for infektion og allergisk reaktion.

 

Vederlag

Vederlag i form af ulempegodtgørelse på DKK 3000 ved deltagelse i alle 3 forsøgsdage. Vælger du at udtræde af studiet før færdiggørelsen af alle forsøgsdage, honoreres din deltagelse svarende til antallet af forsøgsdage/udrensning. Ulempegodtgørelsen er skattepligtig.

 

Er du interesseret i at deltage, så vil vi meget gerne høre fra dig.


Med venlig hilsen

Sten Madsbad, Professor og overlæge, Hvidovre Hospital

Jens Juul Holst, Professor, dr.med, Københavns Universitet

Charlotte Bayer Christiansen, MSc., PhD stud., Københavns universitet


Kontakt

Charlotte B Christiansen

Københavns Universitet

Mail: cbchristiansen@sund.ku.dk

Tlf.: +45 22459802 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: -:H-18010966
 


Charlotte Bayer Christiansen
Københavns Universitet
Blegdamsvej 3B
2200 Copenhagen
Tlf: 22459802
cbchristiansen@sund.ku.dk