Bookmark and Share
 


Personer med type 1 diabetes over 50 år søges til videnskabeligt forsøg på Steno Diabetes Center Copenhagen

 

Du har mulighed for at deltage i forsøget hvis du:

  • Har type 1 diabetes
  • Er mellem 50-80 år
  • Er normalvægtig
  • Ikke lider af sygdomme i tarm/nyre/lever/hjerte

Formålet med forsøget

Formålet er at undersøge hvordan det naturlige hormon glukagon påvirker leverens fedtforbrænding. Dette gøres ved at måle blodets indhold af forskellige energisporstoffer efter tilførsel af hormonet.

Projektet består af fire forsøgsdage: 
En screeningsundersøgelse (ca. 30 minutter), en MR skanning (ca. 2 timer) og to forsøgsdage på Gentofte Hospital (ca. 5,5 timer(

På forsøgsdagene på Gentofte Hospital skal du møde fastende. Ved ankomst anlægger vi to drop i dine albuebøjninger. Herefter indgives glukagon og energisporstoffer i det ene drop, imens der løbende udtages blod fra det andet drop til analyser. Du vil være sengeliggende fraset den sidste halve time, hvor du tilbydes et måltid.

Vederlag
Der udbetales ulempegodtgørelse på 3500 kr. (beskattes som B-indkomst) samt refusion af transportudgifter. 

 

Hvis du har lyst til at høre mere så kontakt


Iben Rix Petersen
Læge, PhD-studerende
Center for Diabetesforskning
Gentofte Hospital
Email: iben.rix.petersen@regionh.dk
Tlf.: 24917125

  

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden

(H-18003696).

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18003696
 


Iben Rix Petersen
Steno Diabetes Center Copenhagen
Kildegårdsvej 28, 7.3.
2900 Hellerup
Tlf: 24917125
iben.rix.petersen@regionh.dk