Bookmark and Share
 


Raske frivillige søges til undersøgelse af den naturlige hudflora

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 20 og 60 år gammel.
  • Kaukasisk afstamning, ikke allergisk overfor lokalbedøvelse, ikke eksem eller aktive infektioner

Vi mangler deltagere i følgende aldersgrupper:

Mænd: 46-50 år

Kvinder: 47-51 år, 65-69 år

Vi er i gang med et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge hudfloraen hos raske sammenholdt med hudfloraen hos patienter med atopisk eksem. Vi har allerede inkluderet deltagere med atopisk eksem i de ovenstående aldrsgrupper. Derfor søger vi nu aldersmatchende raske deltagere.

Undersøgelsesplan:

Undersøgelsen udføres over en forsøgsgang på Hud- og Allergiafdelingen på Herlev-Gentofte Hospital. Forsøget forventes af tage højst 1 time.

Du vil forinden have modtaget skriftlig information om forsøget. På selve prøvetagningens dagen vil du blive skrifteligt og mundtligt informeret om forsøget og dine rettigheder som forsøgsperson.

 

Inden prøvetagning lægges en lokal bedøvelse i huden på håndryggen og i albuebøjningen. Der vil blive taget 2 hud biopsier fra håndryggen og 3 hudbiopsier fra albue bøjningen. Biopsierne tages med biopsisæt på 4-5 mm i diameter.

Hos nogle af forsøgsdeltagerne vil de yderste hudlag desuden blive opsamlet ved hjælp af såkaldte tape strips (svagt klæbende tape) fra håndryg eller albuebøjning.

 

Forsøget vil samlet bidrage til et mere detaljeret kendskab til den humane hudflora hos raske og personer med atopisk eksem, hvilket på sigt kan fremme diagnosen og forbedre behandlingen af patienter med hudsygdomme, så som atopisk eksem, samt patienter med kroniske infektioner.

 

Forsøget er godkendt af den regionale videnskabetiske komite i hovedstaden (journal nr. H-18039198) og datatilsynet. Der udbetales et honorar på 1500,- kr. for gennemførelse af forsøget. Vederlaget er skattepligtigt A-indkomst.

 

Hvis du er interesseret i at deltage, og tilhører een af de ovenfornævnte aldersgrupper, så kontakt os gerne via mail for at få mere information.

 

Mikrobiolog Lene Bay

Afdelingen for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet

Mail: lbay@sund.ku.dk

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18039198
 


Lene Bay
Københavns Universitet
Blegdamsvej 3B
2200 København
Tlf: 26241284
lbay@sund.ku.dk