Bookmark and Share
 


Kontinuerlig glukosemålinger og type 2-diabetes

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 90 år gammel.
Rigshospitalets nyre- og diabetesafdeling søger deltagere med type 2-diabetes og normal nyrefunktion til at indgå i kontrolgruppen for nedenstående studie. 

Forsøgets formål er at belyse relationen mellem langtidsblodsukkeret (HbA1c), og kontinuerlig glukosemålinger hos patienter med type 2-diabetes i kronisk hæmodialyse (bloddialyse), sammenlignet med en kontrolgruppe bestående af patienter med type 2-diabetes med normal nyrefunktion.

Hos patienter i kronisk hæmodialyse viser mindre studier at langtidsblodsukkeret formentlig ligger lavere end det reelle blodsukke vurderet ud fra fingermålinger eller kontinuerlig blodsukkermålinger. Dette er problematisk fordi det kan give et forkert indtryk af at blodsukkeret er velreguleret.

Dette studie vil benytte en forholdsvis ny teknik hvor der på huden sættes en blodsukkermåler, som stort set ikke mærkes og måler blodsukkeret hvert femte minut i op til 7 dage. Det giver et meget præcist mål for blodsukkeret og mulighed for en sammenligning mellem det reelle blodsukker og langtidsblodsukkeret målt som en blodprøve.Studie består af seks forsøgsdage på Rigshospitalet over 17 uger, hvor det første besøg tager 1 time og de øvrige ca. 15-30 minutter. Der vil være kontrolbesøg hver fjerde uge over de 16 uger og et i studiets uge 17. Ved hvert besøg tages blodprøver og der påsættes en blodsukkermåler. Blodsukkerkurverne gennemgås efter studiets afslutning for at se om der kan optimeres i din antidiabetiske behandling.

Der ydes kompensation for kørsel og forsøgsdagene er fleksible. 

Du er velkommen til at kontakte læge Tobias Bomholt, tlf: 35451838 eller email: tobias.bomholt@regionh.dk
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H18000651
 


Tobias Bomholt
Nefrologisk afdeling
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf: 35451838
tobias.bomholt@regionh.dk