Bookmark and Share
 


Forsøgspersoner søges til undersøgelse af motoriske opgaver

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 40 år gammel.

MR-afdelingen på Hvidovre Hospital søger raske, mandlige forsøgspersoner mellem 18 og 40 år til en række undersøgelser mens du foretager motoriske opgaver.

Mens målingerne foretagesvil du blive bedt om at udføre simple motoriske opgaver, som at trykke på en responsanordning mens du ser et billede på en computerskærm.

Målingerne kommer til at strække sig over ca 2 timer.

Kontakt:

Sofie Nilsson, cand.psych

Tel: +46 733 466115 Email: sofien@drcmr.dk

MR-Afdelingen 340,
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30,DK-2650 Hvidovre

Vælger du at deltage, modtager du en skattepligtig ulempegodtgørelse.

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-: H-3-2014-109
 


Sofie Nilsson
Danish research center for magnetic resonance
Hvidovre hospital kettegård allé 30
2650 Hvidovre
Tlf: +45 53 64 11 05
sofien@drcmr.dk