Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner 20-40 år søges til MR-skanning af hjernen til videnskabeligt forsøg på Glostrup Hospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 20 og 40 år gammel.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Kan ligge stille i en MR-skanner i halvanden time

Projektets baggrund og formål
Projektets formål er, at undersøge hjernens blodgennemstrømning og iltforbrug ved påvirkning af luft med nedsat ilt-indhold svarende til ophold i ca. 4500 m. højde.
Nar man opholder sig i højderne vil kroppen kompensere det lavere ilt-indhold ved at øge
blodforsyningen til hjernen. Hvorledes denne mekanisme virker, ønskes undersøgt i projektet.
 

Hvem kan deltage?
Du kan muligvis deltage i projektet hvis du:
-Er sund og rask
-Er 20-40 år eller 50-70 ar
-Kan ligge stille i en MR-skanner i halvanden time

Du kan ikke deltage i projektet hvis du:

-Lider af klaustrofobi
-Har kendt hjertesygdomme
-Har kendt lungesygdomme
-Tager regelmssigt medicin
-Er blevet opereret inden for de seneste 6 uger
-Har fremmedlegemer af metal i kroppen (fx. pacemaker el. skruer/plader fra operation)

Hvordan foregår projektet?
Hele undersøgelsen tager ca. 2 timer. Projektet består af en kort samtale om projektet
og efterfølgende en MR-skanning på ca. halvanden time. MR-skanning er ufarligt, og der
bruges ingen skadelige straler. Under skanningen vil du havde en maske på, som er tilsluttet
et iltblandingsapparat. I den første halvdel af skanningen vil du indånde normalt luft, og i
den resterende halvdel luft med nedsat iltindhold (ned til 12% svarende til ca. 4500 meter
højde).


Hvor?
Glostrup Hospital, Enhed for Funktionel Billeddiagnostik, opgang 3, Valdemar Hansens Vej
1-23, 2600 Glostrup.


Ubehag
MR-skanning er ufarligt, men kan give forbigående ubehag i form af svimmel-hed.
MR-skanneren kan virke indelukket, og give ubehag hvis man lider af klaustrofobi.
Indånding af iltfattig luft er ufarligt, men vil hos nogen give forbigående hovedpine og/eller
svimmelhed.
Forsøget kan til enhver tid afbrydes hvis forsøgspersonen oplever gener.

Vederlag
Du vil blive kompenseret med 500 kr


Kontakt 
Hvis du er interesseret i at deltage i forsøget, og/eller vil høre mere, så skriv en mail med
information om din alder, om du tidligere har deltaget i videnskabeligt forsøg og om du tidli-
gere er blevet MR-skannet til: Mark Vestergaard, email: mark.bitsch.vestergaard@regionh.dk.

Med venlig hilsen
Mark Vestergaard
Postdoc, Msc, Phd
Enhed for Funktionel Billeddiagnostik

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET
Glostrup Hospital
mark.bitsch.vestergaard@regionh.dk
tlf: 38 63 33 49

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18036532
 


Mark Vestergaard
Glostrup Hospital, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET
Valdemar Hansens Vej 1-23
2600 Glostrup
Tlf: 41430112
mark.bitsch.vestergaard@regionh.dk