Bookmark and Share
 


Mandlige forsøgspersoner med type 2 diabetes søges til sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er mand.
 • Er mellem 25 og 65 år gammel.
 • Er ikke-ryger.

Mandlige forsøgspersoner med type 2 diabetes i behandling med Metformin eller et SU-præparat søges til sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt:

”Undersøgelse af GLP-2’s virkningsmekanisme”

 

Du kan muligvis deltage i forsøget, hvis du

 • Er mand mellem 25 og 65 år.

 • Har haft type 2 diabetes i mindst 1 år.

 • Er i behandling med Metformin eller et sulfonylurinstof (SU-præparat).

 • Har faste blodsukker på over 7 mmol/l samt HbA1c på over 53 mmol/mol.

   

Du kan ikke deltage, hvis du

 • Er i behandling med andre antidiabetiske lægemidler.

 • Har knogleskørhed eller en tarmsygdom.

 • Er ryger.

 • Indtager over 14 genstande alkohol ugentligt eller bruger narkotika.

 • Indenfor det seneste år har været i langvarig steroidbehandling.
 • Har haft en vægtændring på over 3 kg inden for de sidste 3 måneder.

 • Har fået foretaget overvægtskirurgi eller tarmoperation.

 

Forsøgets formål

Formålet med studiet er at undersøge GLP-2’s virkningsmekanisme. GLP-2 er et naturligt forekommende tarmhormon, som sammen med hormonet GIP, udskilles til blodcirkulationen efter fødeindtag. GLP-2 og GIP hæmmer den naturlige nedbrydning af knoglevæv hos mennesker. Mekanismen bag er dog endnu ukendt. Vi vil undersøge virkningen af en enkelt injektion med hhv. GLP-2 og GIP.

 

Tidspunkt og varighed

Forsøget omfatter, ud over et screeningsbesøg, 3 forsøgsdage for hver forsøgsperson med mindst 1 uges mellemrum. Hver forsøgsdag har en varighed på cirka 5 timer (placeres i tidsrummet 8-14).

 

Sted

Hvidovre Hospital.

 

Bivirkninger og ubehag

Der forventes ingen bivirkninger til de indgivne stoffer (GLP-2, GIP og saltvand). Der kan evt. opleves let ubehag ved indstikssteder, og der er risiko for dannelse af et blåt mærke (hæmatom), og en minimal risiko for infektion og allergisk reaktion.

 

Vederlag

Vederlag i form af skattepligtig ulempegodtgørelse på 3000 DKK efter gennemførsel af alle 3 forsøgsdage. Vælger en deltager at stoppe forsøget før tid, honoreres deltageren 700 DKK pr. gennemført forsøgsdag.

 

Er du interesseret i at deltage, så hører vi gerne fra dig.

 

Kontakt: 

Charlotte Bayer Christiansen

E-mail: cbchristiansen@sund.ku.dk 

Eller

Kirsa Skov-Jeppesen

E-mail: Kirsa@sund.ku.dk 

 

Med venlig hilsen

Sten Madsbad, Professor og overlæge, Hvidovre Hospital.

Mette Marie Rosenkilde, Professor, Københavns Universitet.

Kirsa Skov-Jeppesen, Ph. d-studerende, Københavns Universitet. 

Charlotte Bayer Christiansen, Københavns Universitet.


 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16047626
 


Kirsa Skov
Københavns Universitet
Blegdamsvej 3
2200 København N
Tlf: 26818619
Kirsa@sund.ku.dk