Bookmark and Share
 


Mandlige deltagere til forskningsstudie om effekter af Iskæmisk Prekonditionering på præstationsevne og smerteperception under cykling

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 40 år gammel.
  • Dyrker mellem 3 og 30 timers motion ugentligt.
  • Er ikke-ryger.
  • Kondital >59

I dette studie undersøger vi effekten af gentagne perioder med reduceret blodgennemstrømning (iskæmisk prekonditionering, IPC) til musklerne før opvarmning på præstationsevne og følt anstrengelse i veltrænede mænd. Effekten af IPC undersøges i 3 situationer. En med let cykling, en hvor du ligger passivt og en kontrolsituation uden reduceret blodgennemstrømning. Der udtages blodprøver fra en armvene på 3 af forsøgsdagene, som sammenholdes med præstationsdata og registreringer af følt anstrengelse og parathed, for at studere de fysiologiske tilpasninger, som ligger til grund for evt. effekter af IPC på præstationsevne.


Som forsøgsperson gennemfører du 5 forsøgsgange á ca. 1–2 timers varighed:

1.    En screeningstest på ergometercykel, hvor dit kondital bestemmes

2.    En tilvænningsgang til opvarmningsprocedurer (inkl. IPC) og præstationstest på cykel

3.    Testdag 1: IPC-passiv protokol + Standardiseret opvarmning + 4-min præstationstest

4.    Testdag 2: IPC-aktiv med let cykling + Standardiseret opvarmning + 4-min præstationstest

5.    Testdag 3: Kontrol (ingen IPC) + Standardiseret opvarmning + 4-min præstationstest

 

På testdag 1–3 anlægges et lille kateter i en blodårer (vene) i en af dine arme til udtagelse af i alt 11 blodprøver á 2 ml, per testdag for måling af laktat, glukose og ion koncentrationer.

IPC-passiv protokol: 4 x 5 minutters reduktion i blodgennemstrømningen til dine ben ved oppumpning af en manchet til et tryk på 220 mmHg øverst om dine lår, men du ligger stille.

IPC-aktiv protokol: 4 x 2 minutters reduktion i blodgennemstrømningen ved et tryk på 220 mmHg, mens du cykler med en let belastning.


Alle testgange gennemføres på motionscykel.

Du modtager en skattepligtig godtgørelse på 1000 kr. for deltagelse i projektet.

 

Kontakt:

Casper Olsen,
clo@nexs.ku.dk 
Institut for Idræt og Ernæring.

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18036180
 


Casper Bjerre Labori Olsen
Københavns Universitet
Søborg Hovedgade 193
2860 Søborg
Tlf: 40834214
casper2740@gmail.com