Bookmark and Share
 


Personer i alderen 18 -60 år med overaktiv blære søges(Aalborg)

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 60 år gammel.
  • ufrivillig vandladning, ”her og nu” vandladnings-trang, hyppig vandladning, natlige toiletbesøg

Med dette forsøg ønsker forskere ved forskningsenheden SMI på Aalborg Universitet at afprøve en metode til elektrisk stimulation, som ikke kræver operation. Ved at stimulere en nerve ved kønsorganerne med en speciel elektrode vil elektrisk stimulation bekvemt kunne anvendes i dagligdagen for de personer, der har brug for behandling.

Vi ønsker derfor at undersøge, om disse nerver kan stimuleres ved hjælp af en elektrode til at reducere symptomerne på overaktiv blære og om elektrisk stimulation har en betydning på antallet af inkontinensepisoder.

Efter en introduktion til forsøget på Aalborg Universitet foregår forsøget i dit eget hjem og varer enten i 11 - 33 dage, afhængigt af hvordan stimulationen påvirker dine symptomer (7 dage med elektriske stimulationer et bestemt antal minutter pr. dag efterfulgt af fire dage med udfyldelse af en såkaldt blæredagbog; dette udføres enten 1, 2 eller 3 gange) eller i 11 dage (7 dage med elektriske stimulationer om natten efterfulgt af fire dage med udfyldelse af blæredagbog). I blæredagbogen skal du give oplysninger om hyppighed og grad af tissetrang, antal toiletbesøg og antal inkontinensepisoder pr. dag.
Det vil være vilkårligt, hvilken af de to forsøgsdele, du skal deltage i.

To måneder efter afslutningen af forsøget skal du besvare et opfølgende spørgeskema.

Der er ikke tale om et smerteforsøg og styrken af den elektriske stimulation tilpasses individuelt i et samarbejde mellem dig som forsøgsdeltager og den forsøgsansvarlige.

Du vil få godtgjort dine udgifter til transport i forbindelse med forsøget i henhold til statens takster. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til Skat som B-indkomst.

Er du interesseret, så ring eller skriv til

Nico J.M. Rijkhoff, Professor
SMI
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 7
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 8810
E-mail: nr@hst.aau.dk
 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: NJ-:N-20180091
 


Julie Hellevik
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers vej 7
9220 Aalborg Ø
Tlf:
jhelle@hst.aau.dk