Bookmark and Share
 


Test af nyt diabetesudstyr

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mere end 18 år gammel.
  • Diabetes type 1

Vi tester nyt udstyr til automatisk registrering af injektioner.

-  Har du haft Type 1 diabetes i mere end 2 år?

- Er du i behandling med Novorapid?

- Tager du dagligt 3 eller flere injektioner i maveregionen

- Er du over 18 år?
 
Så kan du bidrage til at udvikle hjælpemidler, som kan gøre insulinbehandlingen mere simpel, sikker og sammenhængende.

Du skal afprøve det nye udstyr i en periode på i alt 13 uger og forsøget kræver at du deltager i tre møder af ca 1 times varighed på Hillerød hospital samt at du fører diabetesdagbog i de 13 uger. Du kan få kørselsgodtgørelse og du kan få din hurtigvirkende insulin fra forsøget i den periode du deltager.

Hvis du vil være med så kontakt Projektsygeplejerske Lizette Helbo Nislev eller Overlæge Peter Lommer Kristensen:

Projektsygeplejerske Lizette Helbo Nislev
+45 2023 5884 / +45 4829 6800
Lizette.Helbo.Nislev@regionh.dk

Overlæge Peter Lommer Kristensen
+45 48296454
Peter.Lommer.Kristensen.01@regionh.dk

ROTOone studiet  er godkendt i Videnskabsetiske Komite B for Region Hovedstaden. Studiet gennemføres på Nordsjællands Hospital i samarbejde mellem Klinisk forskningsenhed, Endokrinologisk/Nefrologisk Afdeling og Roto Health ApS . 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17041921
 


Tobias Bøggild-Damkvist
ROTO Health ApS / Klinisk forskningsenhed på Nordsjællands Hospital
Maglehøjvej 45
3650 Ølstykke
Tlf: 20637324
tobias@boggild.com