Bookmark and Share
 


Søges: Forsøgsdeltagere til projektet ”Neurobiologien bag tilstanden Flow”

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mere end 18 år gammel.
  • Skal være højrehåndet

Opslag til forsøgsdeltagere i projektet ”Neurobiologien bag tilstanden Flow”
Vi vil gerne høre om du har lyst til at deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt, som er en del af mit specialeprojekt, hvor vi vil undersøge om det er muligt at måle elektrisk hjerneaktivitet vha. en teknik der hedder elektroencefalografi (EEG), under en subjektiv tilstand, der kaldes flow.

Formål
Formålet med dette projekt er at undersøge om der er muligt at måle elektrisk hjerneaktivitet med en teknik der hedder elektroencefalografi (EEG) under en psykologisk tilstand, der kaldes flow. Denne ”flow” tilstand forsøges i dette forsøg frembragt ved hjælp af et computerspil og en fysisk opgave, hvor du som deltager skal gribe bordtennisbolde og på den måde motivere en tilstand af flow

Sted for forsøgets udførelse
Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab, Panum Instituttet 33.3, Blegdamsvej 3B, 2200 København N.

Forsøgets materialer
Der anvendes EEG-udstyr til måling af hjerneaktivitet. Systemet består af 64 elektroder, der placeres i en hætte, som sidder på hovedet af dig. For at opnå kontakt til hovedbunden anvendes en flydende gel. Forsøgsdeltageren bliver videofilmet under flow forsøgene med henblik på at identificere tidspunkter for ikke grebne bolde eller fejl fra boldmaskinen der skal tages med i betragtning. Målingerne af muskelaktiviteten i armen kan også være med til at bestemme disse tidspunkter nøjagtigt.

Forsøgets varighed
Forberedelse til forsøget, herunder klargøring og påsætning af EEG-udstyr tager ca. 30 min. Selve
computerspillet varer ca. 20-30 minutter alt efter evne. Boldmaskineforsøget varer omkring 45 minutter, dertil tillægges et mindre spørgeskema for begge forsøg, disse vil i alt tage ca. 10 minutter. Derefter skal der påregnes 10 min til aftagning af udstyret og evaluering af processen.


Risici og bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger forbundet med måling af EEG og muskelaktivitet. Der anvendes
elektrodegel der er godkendt til medicinske formål. Der anvende EEG-udstyr som kun er godkendt
til forskning, og målingerne kan ikke anvendes diagnostisk.

Økonomiske forhold
Der er ingen specifikke økonomiske midler knyttet til dette projekt.


Har du lyst til at deltage i forsøget, er du altid velkommen til at kontakte forsøgslederen:

• Frederik Merrild Lyngsø, BSc, Speciale studerende, Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet. f.lyngsoe@sund.ku.dk

Godkendt af
Forskningsetisk komité - Journal nr. 504-0042/18-5000

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:504-0042/18-5000
 


Frederik M. Lyngsø
Panum Institutet
Blegdamsvej 3B
2200 København N.
Tlf:
f.lyngsoe@sund.ku.dk