Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner mellem 18-60 søges til videnskabeligt forsøg omkring metakognitiv terapi

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 60 år gammel.
  • Du skal være rask uden personlig eller førstegradslægtninge med psykiatrisk diagnose, mellem 18-60 år og opfylde følgende: (1) Ikke have kendte ubehandlet somatiske sygdomme (forhøjet blodtryk, diabetes, hjerte/kar sygdomme) eller kendte

FORMÅL

Forskningsprojektet er et tværsnitsstudie der har til formål at undersøge 1) hvordan vi tænker og forholder os til vores tanker og 2) vores kognitive mekanismer, herunder især opmærksomhedsprocesser, og hvordan de kan være relateret til angstsymptomer ved bipolar lidelse (mani og depression). Vi søger raske forsøgsdeltagere til at være vores sammenlignings gruppe i studiet.

BAGGRUND

Mennesker med bipolar lidelse (mani og depression) oplever ofte angstsymptomer, og nogen har også samtidig en angstdiagnose, hvilket er tæt forbundet med et forværret sygdomsforløb. Forståelsen af de psykologiske og kognitive mekanismer ved bipolar lidelse med samtidige angstsymptomer er imidlertid uklar. Dette i særdeleshed i forhold til hvilken rolle antagelser om ens tænkning spiller samt hvordan bagvedliggende opmærksomhedsprocessor anvendes i angstfyldte situationer. Formålet med dette projekt er derfor at undersøge, hvorvidt mennesker med bipolar lidelse har uhensigtsmæssige antagelser om, for eksempel, deres tankers betydning samt hvordan deres opmærksomhedsmekanismer benyttes i forskellige situationer, og hvorvidt dette hænger sammen med graden af angstsymptomer. 

UNDERSØGELSE

Du vil som rask forsøgsdeltager i projektet blive undersøgt med en kort neuropsykologiske test, spørgeskemaer og et mindre interview, det hele foretages af én omgang og tager ca. 1,5 time. 

FORSØGSSTED

Projektet foregår på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. 

KRAV

Du skal være rask uden personlig eller førstegradslægtninge med psykiatrisk diagnose, mellem 18-60 år og opfylde følgende:

  • Ikke have kendte ubehandlet somatiske sygdomme (forhøjet blodtryk, diabetes, hjerte/kar sygdomme) eller kendte neurologiske sygdomme.
  • Ikke have noget aktuelt alkohol- eller stofmisbrug.

Hvis du har lyst til at høre mere, så kontakt

Psykologistuderende og forskningsassistent,
Ida Seeberg
Mail: ida.seeberg@regionh.dk
Mobil: 30261083

Forsøget er godkendt af Videnskabetisk Komité H-18063641

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18063641
 


Ida Seeberg
NEAD Group
Bispeengen 7, 4.th.
2000 Frederiksberg
Tlf: 30261083
ida.seeberg@regionh.dk