Bookmark and Share
 


Fysisk inaktive mænd og kvinder i alderen 60 – 80 år søges til forskningsprojekt

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 60 og 80 år gammel.
  • Er mellem 140 og 210 cm høj.
  • Vejer mellem 40 og 120 kg.
  • Har et bmi på mellem 18 og 30.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • være ikke-ryger (de sidste 10 år), du må ikke indtage NSAID præparater eller beta-blokkere

Fysisk inaktive mænd og kvinder i alderen 60 – 80 år søges til forskningsprojekt

 

Ved deltagelse i projektet skal du gennemgå en helbredsundersøgelse samt en eller to stort set identiske forsøgsdage (af ca. 4 timers varighed), bestående af henholdsvis iskæmisk konditionering og fysisk aktivitet.

 

Forsøgspersonen (FP) ankommer til laboratoriet om morgen og forsøgspersonens højde og vægt måles. Herefter anlægges et venflon, hvorfra der kan tage blodprøver. Der vil tages blodprøver til bestemmelse af blodpladernes aktivitet, mikrostruktur af størknet blod og til plasma. Herefter vil der udføres RIC eller fysisk aktivitet. RIC er en ny simpel og ufarlig procedure, der består af gentaget kortvarig aflukning af blodtilførslen til armen med en blodtryksmanchet efterfulgt af reperfusion (åbning af blodtilførsel). En behandling tager 40 minutter, og består af fire runder med 5 minutters okklusion (aflukning) og 5 minutters reperfusion.Den fysiske aktivitet består af en cykeltest, hvor iltoptagelseshastigheden måles. Det foregår ved, at forsøgspersonen har en maske over næse og mund, hvorfra der går en slange til en computer, der kan analysere ind- og udåndingsluften. Dette er helt ufarligt. Ud fra denne test kan forsøgspersonens kondital beregnes. Den varer ca. 15 minutter. Efter enten at have udført RIC eller cykeltesten, vil der igen tages blodprøver til bestemmelse af blodpladernes aktivitet, mikrostrukturen af størknet blod og til plasma, da vi tror, disse parametre bliver påvirket af RIC og fysisk aktivitet. For at undersøge om en eventuel effekt af RIC eller fysisk aktivitet er længerevarende, vil der igen blive taget blodprøver til bestemmelse af blodpladernes aktivitet, mikrostrukturen af størknet blod og til plasma 2 timer efter endt RIC behandling eller cykeltest. I alt varer hver forsøgsdag ca. 4 timer.Der tages blodprøver af 3 omgange på hver forsøgsdag. Der vil i hver omgang blive taget 30 ml blod, hvilket vil sige, at der tages 90 ml blod pr. forsøgsdag (normal bloddonation er 450 ml). 

 

Alle forsøg udføres på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

 

Ved tvivlsspørgsmål, kontakt os endelig.For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

 

Nina Bjerre, specialestuderende

E-mail: acute-ric@nexs.ku.dk

Tlf: +45 3533 1600

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18000977
 


Nina Bjerre
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Universitetsparken 13
2100 København Ø
Tlf: 22336591
bjerrenina@gmail.com