Bookmark and Share
 


RASKE KVINDER OG MÆND (20-35 ÅR) SØGES TIL EN UNDERSØGELSE AF OM MEDICIN KAN SKABE FORBEDRINGER I OPMÆRKSOMHED OG IMPULSIVITET. (Kbh)

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 20 og 35 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 18 og 30.

Vi vil undersøge, hvordan hjernen virker, når du udfører opgaver, hvor opmærksomhed og impulskontrol er påkrævet. For at gøre det, bruger vi to computerbaserede tests samt lægemidler, som øger opmærksomheden og reducerer impulsiviteten. Disse to tests kaldes Conners CPT og Combi-TVA. Disse undersøgelser vil gøre os klogere på de processer og hjerneområder, der er involveret i ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Vil du hjælpe os med vores mission?

Kriterier for deltagelse:

- 20-35 år

- Ingen nuværende eller tidligere psykiatrisk sygdom (fx skizofreni, depression)

- Ingen neurologisk sygdom (fx autismespektrumforstyrrelse, dysleksi)

- Ingen kardiovaskulær sygdom (fx højt blodtryk, slagtilfælde)

- Ingen historie for narkotika-misbrug

- Intet rekreativt brug af psykostimulerende midler i de sidste 3 måneder

- Ingen større synsvanskeligheder eller nedsat motorisk funktion

- Ingen graviditet eller amning, og følger godkendte præventionsmetoder

- Ingen lactoseintolerance eller allergier over for stoffernes aktive ingredienser / hjælpestoffer

- Body Mass Index (BMI) mellem 18-30

 

Indledningsvis vil du blive inviteret til en kort screenings-session. Bliver du bliver accepteret til at indgå i studiet, vil din deltagelse i undersøgelsen spænde cirka 1,5 måneder, der kræver 6 besøg (et besøg om ugen). Det første besøg giver os mulighed for at tage et baseline mål i de to computertests. De resterende fem besøg vil bestå af oral indtagelse medikamentet, efterfulgt af de to forsøg udført på en computer. Disse test varer 14 min og 45 min hver. I samme besøg vil der blive taget både en blod- og en spyt-prøve, på en måde der sikrer mindst muligt ubehag for deltageren. Blodtrykket måles før og efter indtagelse af ​​medicinen. Hjertefrekvensvariationen måles med en bærbar sensor (Bittum Faros ®), og pupilstørrelsen måles med en såkaldt eye-tracker. Ydermere måles din motoraktivitet (bevægelse) med et Fitbit® smartwatch. Medikamenterne der benyttes til denne undersøgelse vil være: methylphenidat, atomoxetin, dexamphetamin og modafinil.

Studiet foregår på Psykologisk Institut (Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K). Studiet vil finde sted i Marts-April 2019.

Efter hver session får du et gavekort på 300 DKK til Magasin (i alt 1800 DKK for de seks sessioner). I samråd med forsøgspersonalet vil der være mulighed for at få dine offentlige transportomkostninger dækket.

Dette forsøg er godkendt af Lægemiddelstyrelsen (EudraCT-nummer: 2018-003271-35) og for Videnskabsetisk Komite (H-18052100).

Er du interesseret i at høre mere om studiet, bedes du kontakte studiekoordinatoren:


English 

Maitane Caballero Puntiverio, MSc. 

Phone: +4560693558, ugedage fra kl. 8 -17

Email: aimcognition@ku.dk

Danish 
Jon Lansner, Cand. Psych.
Phone: +4561668876, ugedage fra kl 8-17 
Email: aimcognition@ku.dk


 


 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:H-18052100
 


Maitane Caballero Puntiverio
Dept of Drug Design and Pharmacology
Universitetsparken 2
2100 Copenhagen
Tlf: 60693558
maitane.puntiverio@sund.ku.dk