Bookmark and Share
 


ULTRAFINE-PROJEKTET SØGER UNGE MED MILD ASTMA TIL FORSØG MED DÅRLIGT INDEKLIMA

 

På Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet ønsker vi at undersøge de mulige helbredseffekter ved udsættelse for dårligt indeklima, herunder fine og ultrafine partikler fra stearinlys og madlavning. Vi søger derfor unge astmatikere i alderen 15-25 år til gennemførelse af et kontrolleret eksponeringsforsøg.

 

Hvem kan deltage:

 Unge som opfylder følgende kriterier:

·       Alder 15 – 25 år

·       Har lægediagnosticeret mild sæsonbetinget astma (dvs. allergisk astma – ikke helårlig astma)

·       Er ikke-ryger (minimum røgfri i 6 måneder)

·       Ikke er gravid

·       Ikke har misdannelse af næsen

·       Ikke har klaustrofobi

 

Selve forsøget kræver, at du kommer til en forundersøgelse (ca. 1,5 time), hvor du får lavet priktest og en helbredsundersøgelse samt tre dage med forsøg (hver gang i tidsrummet ca. 08.15 - 17.00). Forsøget gennemføres som et eksperimentelt studie, hvor i alt 36 unge udsættes for henholdsvis ren luft, luft med partikler fra levende stearinlys og luft med partikler fra madlavning.

Forsøget gennemføres ved, at du (og tre andre) skal opholde jer ca. fem timer i vores klimakammer. Under opholdet i klimakammeret, vil I blive udsat for partikelniveauer svarende til hvad der kan forekomme i private hjem og ude i offentligheden på restauranter osv. Vi forventer, at du højst får forbigående gener og slimhinde-irritation svarende til, hvad du kan opleve i indeklimaet. Undersøgelsen forventes afviklet i løbet af foråret/sommeren 2019. Forløbet planlægges individuelt og tilpasses så vidt muligt den enkelte deltager.

 

Hvad måler vi?

Under forsøget vil vi måle dine gener og ubehag vha. et spørgeskema på en computer. Desuden vil vi gennemføre en række målinger, der skal belyse hvorledes du reagerer på udsættelsen for partikler fra levende stearinlys og madlavning. Vi måler f.eks. udåndingsluft, næsevolumen, lungefunktion, søvnkvalitet og tager blodprøver. For at kunne vurdere resultaterne af undersøgelsen, er det vigtigt, at du følger de instrukser, der er fastsat, og møder til de aftalte tidspunkter.

 

Ulempegodtgørelse

Som forsøgsperson modtager du kompensation i form af en ulempegodtgørelse (B-skattepligtig indkomst) på 1.000,- kr. pr. forsøgsdag, som udbetales efter endt deltagelse. Udtræder du af forsøget før tid, får du penge for de dage, du har deltaget.


Sted for undersøgelsen

Klimakamrene, Aarhus Universitet, Ole Worms Allé 6 – Bygning 1181, 8000 Aarhus C.


Forsøgsansvarlig

Professor og læge Torben Sigsgaard.


Kontaktinformationer

Er du interesseret i at høre mere om ULTRAFINE-projektet beder vi dig kontakte Karin R. Laursen på tlf. 93 52 17 76 eller via e-mail krl@ph.au.dk eller Vibeke H. Gutzke på tlf. 28 99 24 03 eller via e-mail vhgu@ph.au.dk. Vi ser frem til at høre fra dig!

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-273-16
 


Karin Rosenkilde Laursen
Institut for Folkesundhed, Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus
Tlf: 21551509
krl@ph.au.dk