Bookmark and Share
 


Raske forsøgsdeltagere (m/k) søges til forskningsprojekt om blodsukkerregulering

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er rask.
 • Er mellem 20 og 40 år gammel.
 • Har et bmi på mellem 18.5 og 27.5.
 • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Raske forsøgsdeltagere (m/k) søges til forskningsprojekt om blodsukkerregulering 

 

Du kan deltage i dette forsøg hvis du: 

  • Er mellem 20 og 40 år gammel. 
  • Har BMI ≥18,5 og ≤27,5. 
  • Ikke lider af kroniske sygdomme inklusive familiehistorie med medfødt langt QT syndrom. 
  • Har normal hjerterytme (QTc værdier <440 ms (mænd) og <450 ms (kvinder) og ingen klinisk og/eller symptomatisk bradykardi). Dette undersøges til screeningsbesøget. 
  • Ikke tager fast medicin (p-piller tillades). 
  • Ikke er gravid eller ammende. 

 

Biomedicinsk Institut søger raske forsøgspersoner til et forskningsprojekt om blodsukkerregulering. Vi vil undersøge, hvordan farmakologisk blokering af cellekanalen HERG påvirker blodsukker og blodsukkerregulerende hormoner. 

 

 

Forsøget indebærer: 

Som forsøgsdeltager skal du deltage i to testdage. På testdagene vil vi tage blodprøver over 6 timer i forbindelse med, at du har indtaget sukkervand. Derudover vil du bliver bedt om at aflevere urin- og afføringsprøver og om at udfylde et glukosespørgeskema. Før den ene test vil du i tre dage have indtaget antibiotikummet moxifloxacin, der har blokerende effekt på de cellekanaler, vi ønsker at undersøge. Før den anden test vil du have indtaget placebo. Rækkefølgen på testdagene er tilfældig. 

 

I 4 dage før begge testdage og i op til 7 dage, vil vi lave kontinuerlige blodsukkermålinger med en kontinuerlig glukosemonitor. Det er et lille apparat, der sidder uden på maven med et tyndt plastikrør, som sidder i underhuden på maveskindet. 

 

De to testdage vil være adskilt af en min. 3 ugers udvaskningsperiode. 

 

Ved afslutningen af forsøget tildeles du et skattepligtigt honorar på 3000 kr.  

 

Forsøget er godkendt af etisk komité med journalnummer: H-17013807  

 

Forsøgene kommer til at foregå på Panum, Blegdamsvej 3B, 2200 København N 

 

Hvis du er interesseret i mere information, bedes du kontakte: Christian JuhlLæge. 

Projekt mail: herg@sund.ku.dk

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17013807
 
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:HS-
 


Josephine Burgdorf
Københavns Universitet/ Biomedicinsk Institut
Blegdamsvej 3B
2200 København N
Tlf: 60869520
Josephine_burgdorf@hotmail.com