Bookmark and Share
 


Raske mænd og kvinder mellem 18-39 år søges til et hjerneforskningsprojekt om søvn og søvnmangel i København

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 35 år gammel.
  • Er ikke-ryger.

Raske mænd og kvinder mellem 18-39 år søges til et hjerneforsknings­projekt om søvn og søvnmangel i København

Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis:

·       Du er sund og rask med en sund og normal søvn

·       Du har et normalt søvnmønster uden skifteholdsarbejde

·       Du er indstillet på max 1-2 kopper koffeinholdige drikke dagligt i studieperiode

·       Du har en hovedomkreds på max. 59 cm

 

Du kan ikke deltage i dette forsøg, hvis du opfylder ét eller flere af følgende eksklusionskriterier:

  • Hvis du har metal i kroppen, og specielt i hovedet, som ville forstyrre de optagne billeder eller kunne forskubbes, hvis materialet er magnetisk.
  • Hvis du har indopereret specielt udstyr som fx pacemaker, hvis funktion ville blive forstyrret af magnetfeltet. Dette gælder også andre implantater.
  • Hvis du lider af væsentlig klaustrofobi eller er allergisk over for lægemidlet carvedilol.

 

Forsøget:

Formålet med projektet er at måle din hjernes rense-funktion, mens du sover, samt at se om vi kan forbedre denne med et lægemiddel. Ny forskning viser, at de affaldsprodukter, som din hjerne helt naturligt danner i løbet af dagen, mens du er vågen, bliver fjernet om natten, mens du sover. Rensefunktionen vil vi forsøge at afbilledet ved hjernebølge- og MR-skanninger, der giver os et detaljeret billede af din hjerne.

Placering og tid:

Et projektforløb varer ca. 4 uger. Deltagelse indebærer fremmøde på Rigshospitalet og omfatter:

·       Indledende vurdering af dit helbred og søvnmønster gennem en lægeundersøgelse med blodprøvetagning, en uges brug af en aktivitets-ur samt monitorering af dine hjernebølger (med EEG) og hjerterytme (med EKG) i både vågen og sovende tilstand.

·       To ugers undersøgelse af din søvn ved hjælp af:

MR-skanninger: Du vil på Rigshospitalet få foretaget i alt tre MR-skanninger, hvoraf de to sidste vil være efter to separate nætter uden søvn. Ved hver MR-skanning skal du ligge stille i en skanner i op til 2 timer, og du skal forsøge at sove i den sidste halvdel af skanningen. Ved den ene af skanninger vil du skulle indtage et lægemiddel, carvedilol, der forventes at påvirke din søvn.

EEG hjernebølgemålinger: Du vil få målt dine hjernebølger flere gange både i vågen og sovende tilstand.

Neuropsykologisk testning: Her skal du løse opgaver, der blandt andet viser noget om din evne til at huske. Der er altså ikke tale om en almindelig psykologsamtale.

Spørgeskemaer: Du skal udfylde en række spørgeskemaer, både derhjemme og i forbindelse med forsøgsdagene på Rigshospitalet.

Blod-, spyt- og urinprøver: Her undersøger vi bl.a. stresshormoner, arvelige forhold samt markører forbundet med hjernens regulering af søvn og vågenhed.

Vederlag for deltagelse i forsøget:

Du modtager et skattepligtigt honorar på 5.500 kr.

Kontakt:

Hvis du er interesseret i at deltage eller ønsker mere information om forsøget, kan du kontakte:

Post Doc, Sebastian Camillo Holst 
Rigshospitalet afsnit 6931, Neurobiologisk Forskningsenhed
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Mail: sleep@nru.dk

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk K
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16045933
 


Sebastian Camillo Holst
Neurobiologiske forskningsenhed, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf: 91427326
sleep@nru.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16045933
 


Sebastian Camillo Holst
Neurobiologiske forskningsenhed, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf: 91427326
sleep@nru.dk