Bookmark and Share
 


Forsøgspersoner med type 2-diabetes søges til klinisk studie

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mere end 18 år gammel.
  • Har et bmi op til 45.
  • Er ikke-ryger.
  • Tager medicin regelmæssigt.
  • Du tager metformin for din sukkersyge

Klinisk studie: Den blodsukkersænkende effekt af tarmhormonet GIP hos patienter med type 2-diabetes

Original titel: Den blodsukkersænkende effekt af glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) hos patienter med type 2-diabetes

 

Baggrund og formål

Tarmhormonet GIP stiger i forbindelse med fødeindtag og påvirker blodsukkeret hos mennesker. Formålet med dette projekt er at undersøge GIP’s påvirkning af blodsukkeret ved at bruge et naturligt forekommende hormon, der er i stand til at slukke for GIP’s funktion (en såkaldt GIP-receptorantagonist).

 

Hvem kan melde sig

  • Mænd og kvinder af nordeuropæisk afstamning. Alder over 18 år.
  • Konstateret type 2-diabetes. Behandling med tablet (metformin) eller livsstilsændringer.
  • Stabil vægt. BMI under 45 kg/m2 (vægt i kg / [højde i meter x højde i meter]).
  • Normal blodprocent, nyre- og leverfunktion. Vi undersøger for dette.
  • Gravide eller ammende kvinder kan ikke deltage.

 

Forsøget

Ved første besøg foretages en generel helbredsundersøgelse inklusiv blodprøver og en urinprøve.

Hver forsøgsdeltager skal møde til fire forsøgsdage på Gentofte Hospital. Forsøgsdagene planlægges på hverdage (fleksibelt, men ca. mellem kl. 08 og kl. 14) fordelt over minimum syv uger. Forud for forsøgsdagene skal forsøgsdeltageren, i eget hjem, indtage én tablet daglig gennem 2 perioder af 10 dage.

På forsøgsdagene ligger du roligt ned, du skal være vågen og kan foretage dig arbejde på computer eller læse i det omfang forsøget tillader det. Ved forsøgsstart indtages et flydende måltid. Der anlægges to venekatetre; til drop og til blodprøvetagning. 

Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden (Projekt-ID: H-18040916).

 

Ulemper Der er ingen kendte bivirkninger eller risici forbundet med infusion af GIP-receptorantagonister i de anvendte mængder. Der anlægges to venekatetre: Ét til blodprøvetagning og ét til drop.

 

Tidsforbrug Der er udover det første besøg på ca. 30 minutter planlagt et samlet tidsforbrug på ca. 24 timer fordelt over de fire forsøgsdage.

 

Vederlag ydes på DKK 3.000 for gennemførsel af alle fire forsøgsdage eller DKK 650 for hver gennemført forsøgsdag (B-indkomst).

 

Vi håber, at du vil bidrage til at belyse GIP’s funktion i kroppen, og du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.

 

Med venlig hilsen

Klinisk Metabolisk Fysiologi

Steno Diabetes Center København

Gentofte Hospital

Adresse:

 

 

Telefon:

Mail:

Gentofte Hospital, opg. 7, 3. sal

Kildegårdsvej 28

2900 Hellerup

+ 45 38 67 31 71

signe.stensen@regionh.dk

 

Professor og overlæge, Filip Krag Knop

Læge, Signe Stensen

 

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18040916
 


Signe Stensen
Medicinsk Afdeling, Gentofte Hospital
Kildegaardsvej 29
2900 Hellerup
Tlf:
signe.stensen@regionh.dk