Bookmark and Share
 


Raske kvindelige forsøgspersoner søges til MR-skanning af hjernen til forskningsprojekt omhandlende post-traumatisk hovedpine

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 31 og 56 år gammel.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
Vi søger raske forsøgspersoner til et forskningsprojekt omhandlende post-traumatisk hovedpine som følge af hjernerystelse.

Vi har på dette forskningsprojekt MR-skannet forsøgspersoner med post-traumatisk hovedpine. Forsøgspersonerne skal sammenlignes med raske kontroller, hvorfor vi søger 20 kvinder i alderen 31-56, som har lyst til at blive MR-skannet.

Forskningsprojektet omfatter 1 forsøgsdag. På forsøgsdagen vil du blive bedt om at udfylde nogle spørgeskemaer. Dernæst får man taget blodprøver efterfulgt af en MR-skanning af hjernen. Til sidst måles din muskelømhed og smertetærskel for tryk.

Forsøget foregår på Glostrup og afvikles over 4 timer, hvoraf selve MR-skanningen varer 50 minutter.

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du opfylder følgende krav:
- Kvinde i alderen 31 og 56 år
- Aldrig lidt af hjernerystelse, piskesmæld, migræne eller hyppig
spændingshovedpine.
- Ingen forældre, søskende eller børn med migræne eller hyppig spændingshovedpine
- Intet dagligt medicinforbrug ud over peroral antikonception (f.eks. P-piller)
- Ingen nuværende eller tidligere psykiske lidelser
- Intet metal i kroppen
- Deltagelse forudsætter du kan køns- og aldersmatches med en MR-skannet forsøgsperson med post-traumatisk hovedpine


Honorar:
Der gives ulempegodtgørelse på 150 DKK pr. time samt transportgodtgørelse.

Hvis ovenstående vækker interesse, kontakt da venligst:
Afrim Iljazi, Klinisk Forskningsassistent
E-mail: afrim.iljazi.04@regionh.dk
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:18011477
 


Afrim Iljazi
Rigshospitalet
 
Tlf:
afrim.iljazi.04@regionh.dk