Bookmark and Share
 


Forsøgspersoner søges til dopingforsøg med astmamedicin

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 39 år gammel.
  • Dyrker mellem 5 og 15 timers motion ugentligt.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Deltagere søges til et videnskabeligt projekt, der undersøger kroppens nedbrydning af astma-medicinen vilanterol.  

Vi tilbyder alle

-          Systematisk undersøgelse af dine lunger i forhold til internationale guidelines

-          Undersøgelse af dit hjerte med elektrokardiogram

-          Bestemmelse af kondital

Forsøget er delt op i forskellige delforsøg. I den første del modtager deltageren inhalationsmedicinen Relvar Ellipta 184/22 mikrogram en gang på hospitalet efterfulgt af en række undersøgelser, blod- og urinprøver. I den anden del får deltageren medicinen med hjem og skal der tage den dagligt for at siden møde op på hospitalet til efterfølgende undersøgelser, blod- og urinprøver. 

For at deltage skal du

-          Rask

-          18-39 år

-          Træne aktivt minimum 5 timer om ugen

-          Ikke være gravid

-          Ikke tage medicin

Projektet er godkendt hos Videnskabsetisk Komité

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18031587
 


Erik Sören Halvard Hansen
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Ebba Lunds vej 48, Indgang 66
2400 København
Tlf: 30914754
eriksorenhalvardhansen@gmail.com