Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner søges til projekt med hjerneskanninger

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mere end 35 år gammel.
  • Ikke lider af nogen neurologiske eller psykiske sygdomme

Raske forsøgspersoner søges til projekt med hjerneskanninger

MR-forskningssektionen paÌŠ Hvidovre Hospital søger raske forsøgspersoner til et projekt, hvor vi ved hjælp af MR-skanning vil undersøge ændringer i hjernens struktur og funktion ved Parkinsons sygdom og atypisk parkinsonisme.

Forsøgets formaÌŠl:

FormaÌŠlet med forsøget er at kortlægge ændringer i hjernens struktur og funktion ved Parkinsons sygdom og atypisk parkinsonisme og undersøge, hvilken rolle ændringerne spiller i symptombilledet ved disse sygdomme.

Tidspunkt og varighed:

Forsøget bestaÌŠr af to dele, der hver bestaÌŠr af to forsøgsdage. Efter første del af forsøget beslutter vi i fællesskab, om du skal fortsætte til anden del. Første del af forsøget bestaÌŠr af en dag med kliniske undersøgelser og spørgeskemaer og en dag med MR-skanning. Anden del af forsøget bestaÌŠr af to dage med MR-skanninger. Hver forsøgsdag varer 2-3 timer.

Sted:

Hvidovre Hospital
MR-forskningssektionen, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Kettegård Allé 30,
2650 Hvidovre.

Metode

I forsøget anvendes MR-skanning til at undersøge ændringer i hjernens anatomiske forhold samt funktionel MR-skanning (fMRI) og fysiologiske undersøgelser (optagelser af pupilstørrelse, svedproduktion i hænderne, og hjerterytme) til at kortlægge ændringer i enkelte hjerneomraÌŠders funktion. Der vil i forsøget indgaÌŠ 60 patienter med Parkinsons sygdom, 60 patienter med atypisk parkinsonisme og 60 raske forsøgspersoner.

Bivirkninger, risici og ubehag:

Der er ingen medicinske bivirkninger ved MR-skanning, undtagen for personer, der har metal eller implantater i kroppen. Vi spørger derfor ind til disse forhold inden undersøgelsen. Under MR- skanning oplever nogle pladsmangelsfornemmelse (klaustrofobi) og svimmelhed. Dette kan være forbundet med ubehag, men er ufarligt og gaÌŠr over af sig selv.

Betaling:

Der gives en ulempegodtgørelse paÌŠ 200 kr. for den første time du deltager og yderligere 150 kr. pr. paÌŠbegyndt time for din deltagelse i forsøget, dog minimum 350 kr. Beløbet er skattepligtigt.

Kontakt og tilmelding:

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet eller har interesse i at deltage, kan du kontakte den forsøgsansvarlige læge, Christopher Fugl Madelung:
Telefon 3862 0436 (man, tir, ons, fre kl. 9-16)
eller christopherfm@drcmr.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18021857
 


Christopher Fugl Madelung
Funktions- og billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital
Kettegaard Allé 30
2650 Hvidovre
Tlf: 38620436
christopherfm@drcmr.dk