Bookmark and Share
 


Mænd og kvinder med psoriasis søges til lægevidenskabeligt forsøg på Hud- og allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 74 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 15 og 34.9.

Hvem kan indgå i forsøget?

 Mænd og kvinder mellem 18 og 74 år, som har moderat til svær psoriasis, som

- ikke er i systemisk behandling (tablet eller injektion/sprøjte) mod psoriasis

- ikke har diabetes eller inflammatorisk tarmsygdom (Morbus Crohn eller colitis ulcerosa)

- har et BMI under 35

Forsøget udgør mellem 1-3 besøg og omfatter undersøgelse af din hud, blod- urin- spyt og afføringsprøve (hjemmekit udleveres)

Honoreres med 500 DKK/besøg samt transportgodtgørelse medmindre du i forvejen er patient på Hud- og allergiafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital. Alle beløb er skattepligtige.  

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte læge, ph.d.-studerende Tanja Todberg 38673143 eller tanja.todberg@regionh.dk 

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité.  

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18041455
 


Tanja Todberg
Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Tlf: 27366340
tanja.todberg@regionh.dk