Bookmark and Share
 


Mænd og kvinder med psoriasis søges til forskningsprojekt omhandlende psoriasis og hjertekarsygdomme.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er mere end 30 år gammel.
 • Har moderat til svær psoriasis

ANNONCE: Psoriasis og hjertekarsygdomme

Vil du deltage i et forskningsprojekt om psoriasis og hjertekarsygdomme?

 

Vi søger patienter med moderat til svær psoriasis med eller uden tidligere blodprop i hjertet eller hjernen. Vi søger både patienter der ikke får aktuel behandling for deres psoriasis og patienter der får en sådan behandling.

 

I dag ved vi, at psoriasis ikke kun er en sygdom i huden, men en såkaldt systemsygdom, som kan ramme hele kroppen. Patienter med psoriasis har således øget risiko for flere følgesygdomme, fx hjertekarsygdomme.

 

Vi ønsker at undersøge hvorfor patienter med psoriasis har en øget forekomst af hjertekarsygdomme. I projektet undersøger vi en gruppe patienter med psoriasis, som tidligere har haft en blodprop i hjertet eller hjernen og sammenligner disse med en gruppe patienter med psoriasis, som ikke har haft blodprop.

For at deltage i dette forsøg skal du kunne møde op til to ambulante besøg på Gentofte Hospital.

 

Du kan muligvis deltage hvis du:

 • Er > 30 år

 • Har eller har haft moderat til svær psoriasis og haft en blodprop i hjertet eller hjernen

 • Har eller har haft moderat til svær psoriasis, ikke får aktuel behandling for din psoriasis og ikke har haft blodprop i hjertet eller hjernen

   

  Du kan ikke deltage hvis du:

 • Lider af demens

 • Tidligere haft kræftsygdom indenfor de sidste 3 år.

 • Har gennemgået større operationer indenfor de sidste 6 måneder

 • Er gravid eller ammer

 • Har været i behandling med prednisolon (binyrebarkhormon) eller antibiotika indenfor den sidste måned

 • Har svær nyresygdom

 • Lider af svær klaustrofobi

   

  Forsøget består af følgende:

 • Første besøg med en varighed af ca. 2.5 timer:

  • Spørgeskema, undersøgelse af din hud, samt blod, urin, afføringsprøver, måling af blodtryk, højde, vægt og talje/hofte-mål

  • Ultralydsskanning af hjertet (ekkokardiografi) samt hjertekardiogram (EKG)

 • Andet besøg med en varighed af ca. 4 timer:

  • Ultralydsskanning af halspulsårene

  • PET/CT-skanning, dvs. en skanning af kroppen som foregår uden kontrast men med et sporstof. Man skal være fastende fra midnat inden denne undersøgelse

    

   Der gives ikke honorar til deltagende patienter.

    

   Hvis du er interesseret i at deltage eller ønsker mere information om forsøget, kan du kontakte:

    

 • Læge og ph.d.-studerende Amanda Kvist-Hansen, Afdelingen for Allergi, Hud- og Kønssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte Hospitalsvej 15, 2900 Hellerup.

  Email: amanda.kvist-hansen@regionh.dk, tlf: 38673261

   

  Forsøget er godkendt af Etisk komité med journalnummer H-17003458

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17003458
 


Amanda Kvist-Hansen
Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 15
2900 Hellerup
Tlf: 38673261
amanda.kvist-hansen@regionh.dk