Bookmark and Share
 


Vi søger raske forsøgspersoner til et projekt om tarmens rolle i udviklingen af type 2 diabetes

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 68 og 72 år gammel.
  • Er mellem 170 og 195 cm høj.
  • Vejer mellem 65 og 80 kg.
  • Har et bmi på mellem 18 og 25.
  • Er ikke-ryger.
  • Ingen nære slægtninge med type 2 diabetes

Tidsmæssig omfang: informationssamtale (ca. 30 min.), et screeningsbesøg (ca. 30 min.) og 3 forsøgsdage (ca. 6 timers varighed).

Du vil få foretaget:

Lægeundersøgelse
Blodprøvetagning med henblik på at vurdere din lever- og nyrefunktion samt dit sukker- og fedtstofskifte
3 Forsøgsdage med blodprøvetagning, måling af dit hvilestofskifte og løbende udfyldelse af spørgeskemaer om sult og mæthedsfølelse


Hvis du har lyst til at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte læge Mille B. Nielsen på mille.baekdal.nielsen@regionh.dk. 


Undersøgelserne foregår i august måned på Center for klinisk metabolisk forskning på Gentofte Hospital. Der gives ulempegodtgørelse på 4.000 kr. for deltagelse (skattepligtigt honorar). Herudover dækkes transportudgifter.

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19000992
 


Mille Bækdal Nielsen
Klinisk Metabolisk Fysiologi, Steno Diabetes Center Copenhagen
Kildegårdsvej 28, indgang 12, 3. sal
2900 Hellerup
Tlf: 38673867
mille.baekdal.nielsen@regionh.dk