Bookmark and Share
 


Vi søger raske forsøgspersoner til kontrolgruppe i forsøg om patienter med bevægeforstyrrelser.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.

Vi søger raske forsøgspersoner til kontrolgruppe i forsøg om patienter med bevægeforstyrrelser.

 

Du kan deltage i dette forsøg, hvis du:

  • Er 30 år eller over

  • Ikke har nogen neurologiske eller psykiatriske sygdomme

  • Taler dansk og er i stand til at udføre to tests på en computer

 

Formål med projektet

Formålet med forsøget er at undersøge om patienter med dystoni, en neurologisk sygdom præget af ufrivillige bevægelser, har ændret mentale funktioner, herunder især evnen til at holde ens umiddelbare reaktioner tilbage, i forhold til raske kontrolpersoner.

 

Plan for projektet

Deltagelse i forsøget kræver ca. 2 timer på én dag, der planlægges efter hvad der passer dig bedst.

Du vil i samarbejde med mig gennemgå følgende tests/undersøgelser:

  • Spørgeskemaer om livskvalitet, humør, søvnrytme og impulsiv adfærd (fem i alt).

  • En generel demensscreening, som foregår på et ark papir.

  • To tests på computer (tager hver ca. 10 min), hvor du kun skal bruge to taster (tester evnen til tilbageholdelse af umiddelbare reaktioner).

  • En kort neurologisk undersøgelse.

 

Du vil dertil blive spurgt om du vil deltage som kontrol i et andet projekt omhandlende Parkinsons patienter og deres mentale funktioner i forhold til visse blodmarkører. Ved deltagelse i dette skal man aflevere en blodprøve og give tilladelse til at resultaterne fra de mentale tests og to af spørgeskemaerne også indgår som data i det andet projekt. Hvis du ikke ønsker dette, kan du sagtens deltage i projektet om dystoni alligevel.

 

Transportgodtgørelse

Da du selv skal stå for transport ind til Bispebjerg Hospital vil vi gerne tilbyde transportgodtgørelse ved brug af offentlige transportmidler. Vi kan desværre ikke tilbyde andet.

 

Hvis dette fanger din interesse eller du ønsker at høre mere om forsøget, da kontakt venligst medicin- og forskningsstuderende Anna Handberg via nedenstående oplysninger.

 

Med venlig hilsen

Anna Handberg

Stud.med.

 

E-mail: anna.handberg.02@regionh.dk

Tlf.: 22 76 98 30 (mobil)

Neurologisk Afdeling N, Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:000000
 


Anna Handberg
Bispebjerg Hospital
Østre Tværvej
2400 København NV
Tlf: 22769830
anna.handberg.02@regionh.dk