Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner søges til forskningsprojektet PROLED: Prospektivt Longitudinelt all-comer inklusionsstudie ved spiseforstyrrelser (Eating Disorders)

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 65 år gammel.
  • Ingen psykiske eller somatiske sygdomme, må ikke tage antibiotika eller have været indlagt med infektionssygdomme og må ikke tage stoffer.

Raske forsøgspersoner søges til forskningsprojektet PROLED: Prospektivt Longitudinelt all-comer inklusionsstudie ved spiseforstyrrelser (Eating Disorders)

 

Baggrund for studiet:

Spiseforstyrrelser er en psykisk sygdom og årsagen bag spiseforstyrrelser er ukendt. Få studier har undersøgt spiseforstyrrelsers underliggende biologi, men de få studier har tydeligt indikeret, at der er en ændring i de biologiske mekanismer hos personer med spiseforstyrrelser. 

 

Studiets formål: 

PROLED-studiet sigter efter at forbedre den biologiske og psykologiske forståelse af spiseforstyrrelser. Endvidere er formålet at øge forebyggelse i udviklingen af spiseforstyrrelser og at identificere biomarkører, herunder forskellige proteiner der kan måles i blodet og som relaterer sig til prognose og respons til fremtidig behandling af spiseforstyrrelser.

 

Sådan foregår forsøget:

Efter at du har kontaktet os, vil vi indkalde dig til et forskningsbesøg hos os i forskningsenheden via Digital Post på E-boks. Når du møder ind til din indkaldte tid vil du få taget en blodprøve. Det er ikke nødvendigt at faste op til blodprøverne. Forinden forskningsbesøget har du fået tilsendt udstyr samt instrukser til at lave en afførings- og en urinprøve som du kan tage med og aflevere når du møder ind på forskningsambulatoriet. Forskningsbesøget er estimeret til at vare 15 minutter. Blodprøverne, afføringsprøverne og urinprøverne vil efterfølgende opbevares i en biobank. Desuden er der tilsendt spørgeskemaer til din mail som sammenlagt tager et 4-5 timer at besvare. Der kan være milde gener ved blodprøvetagningen, og nogle spørgeskemaer og kognitive tests kan føles lidt langtrukkende at udfylde. Derudover er der ingen bivirkninger eller gener ved at deltage. 

 

Sted: 

Psykiatrisk Center Ballerup, Forskningsenhed for spiseforstyrrelser, Indgang 52, Maglevænget 2, 2750 Ballerup 

 

Inklusionskriterier: 

Du har ingen psykiske eller somatiske lidelser

Mand eller kvinde 

BMI mellem 18,5 - 25,00

Alder: 17> <66

 

Eksklusionskriterier: 

Du har psykiske og/eller somatiske sygdomme

Du er gravid eller ammer 

Du må ikke indtage stoffer

Du indtager antibiotika eller har været indlagt med infektionssygdomme indenfor de sidste seks måneder


Kompensation

Der gives en kompensation på 600 kr. for din deltagelse i forsøget. Efter indsamling af prøver og spørgeskemaer samt udfyldelse af kognitive tests. Udgifter til transport i forbindelse med studiet vil ligeledes kompenseres i overensstemmelse med gældende regler. Et år efter afsluttet forsøg vil du blive kontaktet om at aflevere en ny omgang prøver som kompenseres med et nyt honorar på 600 kr. 

 

Forsøget er anmeldt til Det Videnskabsetiske Komitésystem ved journalnummer H-15012537

 

For mere information kontakt venligst: 

Forskningslektor og Ledende overlæge ved forskningsenheden Jan Magnus Sjögren, telefonnummer: 38 64 51 57 eller Cand.cur, Forskningssygeplejerske Thea Stine Lokind, telefonnummer: 92 43 46 67


Når du kontakter os, skriv venligst hvor du fandt opslaget henne. 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-15012537
 


Thea Stine Lokind
Psykiatrisk Center Ballerup
Maglevænget 2
2750 Ballerup
Tlf: 27626441
Thea.stine.lokind@regionh.dk